Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt muudab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.12.1999 määrus number 42
Jõustumine:21.12.1999
Redaktsiooni kehtivus:21.12.1999 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                16. detsember 1999 nr 42


Tallinna põhimääruse muutmine 


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 9
ja paragrahv 48 ning Tallinna põhimääruse paragrahv 98,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimääruse paragrahv 32 lg 2 ja sõnastada see
järgmiselt: 
"(2) Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed valitakse
linnavolikogu liikmete hulgast linnavolikogu poolt kinnitatud korras.
Revisjonikomisjoni teenindab linnavolikogu kantselei kontrolliosakond." 

2. Määrus jõustub 21. detsembril 1999.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees