Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse paragrahv 24 p 1 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 05.02.1998 määrus number 8
Jõustumine:05.02.1998
Redaktsiooni kehtivus:05.02.1998 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS
Tallinn,                   5. veebruar 1998 nr 8
Tallinna põhimääruse § 24 p 1 muutmine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadusest (RT
I 1997, 69, 1113),


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud
Tallinna põhimääruse § 24 p 1 jättes välja sõnad "või nimetamisega linnaosa
vanemaks".

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.
Edgar Savisaar
Tallinna Linnvolikogu esimees