Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Detailplaneeringute kehtestamine Haabersti, Nõmme ja Pirita linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 22.12.1997 otsus number 213
Jõustumine:22.12.1997
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk o 11.06.2015 nr 108, vastuvõetud 11.06.2015
Tlv k 29.12.2014 nr 2008, muudatust ei ole akti tehutd.

Tvk o 01.11.2012 nr 150, vastuvõetud 01.11.2012, muudatust ei ole akti tehtud.
Tvk o 21.09.2000 nr 297 jõust. 21.09.2000

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

Tallinn,

22. detsember 1997 nr 213

Detailplaneeringute kehtestamine Haabersti, Nõmme ja Pirita linnaosas

 

Lähtudes Planeerimis- ja ehitusseaduse § 24 ja Tallinna ajutise ehitusmääruse § 79,

Tallinna Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Kehtestada Haabersti linnaosas, Tiskre elurajoonis, kinnistu Kõnnu 30 detailplaneering vastavalt AS Laansoo Arhitektuuribüroo projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 151 28.05.1997).
(Kehtetu osaliselt - Roostiku tn 39 ja Roostiku tn 41 kinnistute osas, Tvk o 11.06.2015 nr 108, vastuvõetud 11.06.2015)
2. (Kehtetu - Tvk o 21.09.2000 nr 297 jõust. 21.09.2000)

3. Kehtestada Pirita linnaosas Lepiku tee 45A detailplaneering vastavalt Arhitektuuribüroo "Indoles" projektile (Tallinna Linnaplaneerimise Ameti projektide läbivaatamise komisjoni otsus nr 250 10.09.1997).

4. Teede ja tehnovõrkude väljaehitamise kuni ehituskrundini tagab ehitusloa taotleja oma vahendite arvelt.

5. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

 

Edgar Savisaar

Tallinna Linnavolikogu esimees