Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määruse nr 8 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 08.05.1997 määrus number 22
Jõustumine:08.05.1997
Redaktsiooni kehtivus:08.05.1997 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU 
              MÄÄRUS

Tallinn,                  8. mai 1997 nr 22
Linnavolikogu 20. märtsi 1997
määruse nr 8 muutmine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 punktist 6,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara
võõrandamise korra punkti 20 esimest lauset ning sõnastada see järgmiselt:
"20. Riigi poolt tasuta Tallinna linna omandisse antud kinnisasi
võõrandatakse avaliku enampakkumise korras, kui võõrandamise otsustaja ei
otsusta teisiti.".

2. Täiendada linnavolikogu 20. märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud
Linnavara võõrandamise korra punkti 28 esimest lauset sõnadega ", kuid
mitte rohkem kui 10 000 krooni".

3. Määrus jõustub vastuvõtmisest.


Edgar Savisaar
Tallinna Linnavolikogu esimees