Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Informatsioon Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste oluliste tehingute heakskiitmise põhimõtete kohta
Tallinna Linnavalitsus 27.01.2021 istungi protokoll number 3/14
Redaktsiooni kehtivus:27.01.2021 - ...

VÄLJAVÕTE

ISTUNGI PROTOKOLL

 

27.01.2021 nr 3

 

Päevakorrapunkt 14

 

Informatsioon Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste oluliste tehingute heakskiitmise põhimõtete kohta

 

 

Otsustati:

 

1. Tulenevalt asjaolust, et Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste oluliste tehingute heakskiitmise põhimõtted on viidud sisse põhikirjadesse, lugeda Tallinna Linnavalitsuse 22. septembri 2004 protokolli nr 43 päevakorrapunktiga 32 heaks kiidetud ja 10. novembri 2004 protokolli nr 50 päevakorrapunktiga 36 muudetud Tallinna linna äriühingute ja sihtasutuste oluliste tehingute heakskiitmise korra regulatiivne toime lõppenuks.


VÄLJAVÕTE ÕIGE