Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2017 korralduse nr 1010-k muutmine (Karjamaa tn 18, Mittetulundusühing Põlvkondade Maja)
Tallinna Linnavalitsus 30.09.2020 korraldus number 1053
Redaktsiooni kehtivus:30.09.2020 - ...

KORRALDUS

30.09.2020 nr 1053

 

Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2017 korralduse nr 1010-k muutmine (Karjamaa tn 18, Mittetulundusühing Põlvkondade Maja)

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, võlaõigusseaduse § 13 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2003 määrusega nr 73 kinnitatud „Äriruumi üürilepingu tingimuste“ punktiga 26 ning tulenevalt Mittetulundusühingu Põlvkondade Maja 9. septembri 2020 taotlusest ning seoses sotsiaalsete rehabilitatsiooniteenuste mahu vähenemisega

1. Muuta alates 1. oktoobrist 2020 Tallinna Linnavalitsuse 21. juuni 2017 korralduse nr 1010-k „Karjamaa tn 18 äriruumide üürile andmine (Mittetulundusühing Põlvkondade Maja)“ punkti 2 ning sõnastada järgmiselt:

“2. Anda otsustuskorras Mittetulundusühingule Põlvkondade Maja (registrikood 80314341) tähtajaga kuni 31. juuli 2027 üürile Karjamaa tn 18 hoone teise korruse äriruumid nr 194-215 (inv pl), pind 387,2 m².“;

2. Põhja-Tallinna Valitsusel teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Põlvkondade Maja.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Terje Krais
Osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes