Tallinna Linnavalitsus 04.11.2020 korraldus number 1213.
Toompuiestee 20 äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor)

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnavara kasutusse andmise kord Tvk m 32 13.06.2013 22.06.2013 RT IV, 19.06.2013, 19
2 Tallinna linna omandis oleva äriruumi üürilepingu tüüpvormi kinnitamine Tlv m 73 13.08.2003 18.08.2003