Tallinna Linnavalitsus 04.11.2020 korraldus number 1213.
Toompuiestee 20 äriruumide üürile andmine (Sihtasutus Eesti Filharmoonia Kammerkoor)

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Toompuiestee 20 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia) ja Tallinna Linnavalitsuse 29. mai 2002 korralduse nr 1567-k "Toompuiestee 20 hoone (pos 1) asuvate mitteeluruumide ja hoone (pos 3) tasuta kasutusse andmine (Tallinna Filharmoonia)" kehtetuks tunnistamine Tlv k 531 17.04.2013