Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018 korralduse nr 238-k kehtetuks tunnistamine
Tallinna Linnavalitsus 21.12.2020 korraldus number 1405
Redaktsiooni kehtivus:21.12.2020 - ...

KORRALDUS

21.12.2020 nr 1405

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018 korralduse nr 238-k kehtetuks tunnistamine

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, haldusmenetluse seaduse § 64 ja § 68 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 2020 otsuse nr 78 „Tallinna linna asutuste ümberkorraldamine“ punkti 1.1.6 alusel ning arvestades, et Tallinna Ettevõtlusameti hallatava asutuse Tallinna Energiaagentuur tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2021

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. veebruari 2018 korraldus nr 238-k „Tallinna Energiaagentuuri säästva energia nõukogu koosseisu kinnitamine ja Tallinna Linnavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine“.

2. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks Tallinna Energiaagentuuri säästva energia nõukogu liikmetele.

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär