Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2020 määrus number 30 [RT IV, 29.10.2020, 1]
Jõustumine:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2021 - ... [RT IV, 29.10.2020, 1]

MÄÄRUS

 

21.10.2020 nr 30

 

2021. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määruse nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord” § 10 lg 2 alusel

§ 1.  Mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Määrusega kehtestatakse 2021. aastaks alljärgnevad mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused:

1) mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused (lisa 1);

2) linnaosade valitsuste poolt mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 2);

3) ettevõtlusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 3);

4) haridusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 4);

5) keskkonnavaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 5);

6) kultuurivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 6);

7) turvalisusvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 7);

8) linnamajanduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 8);

9) sotsiaalvaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 9);

10) noorsootöö valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 10);

11) spordivaldkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 11);

12) Kodurahuprogrammi mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 12);

13) linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 13);

14) tervisedenduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused (lisa 14).

§ 2. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tallinna Linnavalitsuse 13. novembri 2019 määrus nr 32 „2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

 

 

 


 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär

 

 

 

Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 6
Lisa 7
Lisa 8
Lisa 9
Lisa 10
Lisa 11
Lisa 12
Lisa 13
Lisa 14