Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 07.10.2020 korraldus number 1080
Redaktsiooni kehtivus:07.10.2020 - ...

KORRALDUS

07.10.2020 nr 1080

Tallinna Ettevõtlusameti ja Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisu muudatus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend„ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019 korralduse nr 1692-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud„ lisas järgmised muudatused:

1.1 Tallinna Ettevõtlusameti teenistuskohtade koosseisus:

1.1.1 ameti juhataja ametikoht lugeda linnakantsleri ametikohaks;

1.1.2 alates 8. oktoobrist 2020:

1.1.2.1 kustutada hinna ja tarbijakaitse osakonna koosseisust üks vaneminspektori ametikoht (ametikoha alus - ATS § 7 lg 3 p 5, põhipalga vahemik 1100-2300 eurot);

1.1.2.2 moodustada linnakantsleri otsealluvusse urbanistika juhtivspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 1900-3500 eurot);

1.1.2.3 moodustada linnakantsleri otsealluvusse juhtivspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 1900-3500 eurot);

1.1.2.4 Tallinna Ettevõtlusameti koosseisus on 66 teenistuskohta alates 8. oktoobrist 2020;

1.2 Tallinna Linnakantselei teenistuskohtade koosseisus alates 8. oktoobrist 2020:

1.2.1 kustutada linna haldusteenistuse hankekeskuse koosseisust üks hankehalduri töökoht (põhipalga vahemik 1100-2300 eurot);

1.2.2 Tallinna Linnakantselei koosseisus on 354 teenistuskohta alates 8. oktoobrist 2020.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linnasekretär