Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavaraameti teenistuskohtade koosseisu muudatus
Tallinna Linnavalitsus 23.09.2020 korraldus number 1010
Redaktsiooni kehtivus:23.09.2020 - ...

KORRALDUS

23.09.2020 nr T-4-3/20/1010

 

Tallinna Linnavaraameti teenistuskohtade koosseisu muudatus

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg-ga 3

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2019 korralduse nr 1692-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“ lisas alates 15. oktoobrist 2020 järgmised muudatused:

1.1 kustutada ameti juhataja asetäitja ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p-d 8 ja 9, põhipalga vahemik 1900-3900 eurot);

1.2 nimetada ehitusosakond ümber ehitus- ja hankeosakonnaks;

1.3 moodustada ehitus- ja hankeosakonda täiendav projektijuhti töökoht (põhipalga vahemik 1400-2500 eurot);

1.4 viia haldusosakonna projektijuhi töökoht (põhipalga vahemik 1400-2500 eurot) ehitus- ja hankeosakonda;

1.5 nimetada elamuosakond ümber korteriühistu- ja elamuosakonnaks;

1.6 moodustada korteriühistu- ja elamuosakonda täiendav juristi ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1900-3000 eurot);

1.7 liita linnamaade ja maakorralduse osakond ning maa hinna osakond ning nimetada maatoimingute osakonnaks;

1.8 kustutada linnamaade ja maakorralduse osakonna juhataja ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1300-3500 eurot);

1.9 nimetada linnamaade ja maakorralduse osakonna üks juhataja asetäitja ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1300-3500 eurot) maatoimingute osakonna peaspetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 1100-2300 eurot) ja üks juhataja asetäitja ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1300-3500 eurot) juhtivspetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 1400-2500 eurot);

1.10 nimetada linnamaade ja maakorralduse osakonna juhtivspetsialisti ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1400-2500 eurot) maatoimingute osakonna juristi ametikohaks (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1100-2300 eurot);

1.11 viia linnamaade ja maakorralduse osakonna neli peaspetsialisti töökohta (põhipalga vahemik 1100-2300 eurot) kinnisvaratoimingute osakonna koosseisu;

1.12 kustutada linnamaade ja maakorralduse osakonna vanemspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 800-1600 eurot);

1.13 nimetada maa hinna osakonna juhataja ametikoht (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1300-3500 eurot) maatoimingute osakonna juhataja ametikohaks (ametikoha alus ATS § 7 lg 3 p 8, põhipalga vahemik 1300-3500 eurot);

1.14 nimetada maa hinna osakonna kaks peaspetsialisti töökohta (põhipalga vahemik 1100-2300 eurot) maatoimingute osakonna peaspetsialisti töökohtadeks (põhipalga vahemik 1100-2300 eurot) ja üks maa hinna osakonna peaspetsialisti töökoht nimetada maatoimingute osakonna juhtivspetsialisti töökohaks (põhipalga vahemik 1400-2500 eurot);

1.15 kustutada maa hinna osakonna peaspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 1100-2300 eurot);

1.16 moodustada kinnisvaratoimingute osakonda täiendav juhtivspetsialisti töökoht (põhipalga vahemik 1400-2500);

1.17 viia üldosakonna analüütiku töökoht (põhipalga vahemik 1400-2500 eurot) arendusosakonda.

1.18 Tallinna Linnavaraameti koosseisus on 89 teenistuskohta alates 15. oktoobrist 2020.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnavaraametile.

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Linnapea

 

(allkirjastatud digitaalselt)
Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes