Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2020 määrus number 26 [RT IV, 18.09.2020, 5]
Jõustumine:21.09.2020
Redaktsiooni kehtivus:21.09.2020 - ... [RT IV, 18.09.2020, 5]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. september 2020 nr 26

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 6 lg 5, § 9 lg 2 p 3, lg 3 ning Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 12. juuni 2013 määruse nr 103 „Tallinna Ülemiste Lasteaia põhimäärus“ paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitus- ja erirühmad.“.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 148 „Tallinna Lasteaia Kiikhobu põhimäärus“ paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitusrühmad.“.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes