Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames
Tallinna Linnavalitsus 03.09.2020 korraldus number 953
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

3. september

2020 nr

953-k

Liikluskorraldus 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel ning tulenevalt Euroopa mobiilsusnädala raames läbiviidava autovaba päeva traditsioonist, millega Tallinna linn on ühinenud ja arvestades asjaoluga, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

1. Autovaba päeva läbiviimiseks 20. septembril 2020 kella 08.00-st kuni kella 18.00-ni:

1.1 sulgeda mootorsõidukite liikluseks Pärnu maantee (Viru ringristmikult kuni Kaarli puiesteeni), Kaarli puiestee (Vabaduse väljakust kuni Toompuiesteeni), Toompuiestee (Kaarli puiesteest kuni Rannamäe teeni), Rannamäe tee vanalinna poolse suunavööndi parempoolne sõidurada ja Mere puiestee (Ahtri tänavast Viru ringistmikuni, välja arvatud ühistransport) kesklinna poole suunduv suunavöönd ning Viru ringristmiku Mere puiesteelt Pärnu maanteele suunduv parempoolne sõidurada;

1.2 sulgeda Rannamäe tee Suurtüki tänavast kuni Kanuti tänavani ja Suur-Rannavärav Rannamäe tee ja Mere puiestee vahelisel lõigul;

1.3 jätta mootorsõidukitele avatuks ligipääs Tallinna vanalinna järgmiste tänavate kaudu: Viru tänav, Valli tänav, Suur-Karja tänav, sissesõidutee Kaarli puiestee 2 ja 2a parklasse, Toompea tänav, Wismari tänav, Falgi tee, Nunne tänav ja Suurtüki tänav;

1.4 muuta Suurtüki tänav Rannamäe tee ja Põhja puiestee vahelisel lõigul ning Põhja puiestee Suurtüki tänava ja Kalasadama tänava vahelisel lõigul kahesuunaliseks.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

2.1 asendada 4. trolliliini trollid bussidega 20. septembri 2020 tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni;

2.2 lühendada 5. trolliliini 20. septembri 2020 tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni järgnevalt:

2.2.1 lühendada liini Balti jaama suunal Lille peatuseni, teha lõpp-peatus Paldiski maanteel asuvas depoosse suunduvate trollide peatuses ning tagasipööre Mustamäe suunal;

2.2.2 Mustamäe suunal teha ajutine algpeatus Lille peale Paldiski maantee 48a hoone sissesõidu väravaid kõnnitee ääres;

2.3 suunata 20. septembril 2020 tööpäeva algusest kuni kella 18.00-ni ümbersõidule bussiliinid nr 3, 21, 21B, 41, 41B ja 66 järgmiselt:

2.3.1 bussiliin nr 3 Veerenni suunal Niine tänava kaudu, tehes vasakpööre Põhja puiesteele ja seejärel Mere puiesteele, liikumistee Randla suunal ei muutu;

2.3.2 bussiliinid nr 21, 21B, 41 ja 41B Landi ja Kakumäe suunal Rannamäe tee, Suurtüki tänava, Põhja puiestee ja Mere puiestee kaudu, Balti jaama suunal liikumistee ei muutu;

2.3.3 bussiliin nr 66 Priisle suunal Rannamäe tee, Suurtüki tänava, Põhja puiestee ja Ahtri tänava kaudu, Pelguranna suunal liikumistee ei muutu;

2.4 teenindada sõitjaid ümbersõidul olevatel liinidel kõikides ühistranspordipeatustes.

3. Kehtestada ümbersõidul olevatele ühistranspordiliinidele vabad sõidugraafikud.

4. Tallinna Transpordiametil:

4.1 tagada korralduse punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja muude liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja linna veebilehel ning teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest;

4.3 tasuda ajutiste liiklusmärkide paigaldamise ja eemaldamise eest.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil tasuda piirete paigaldamise ja eemaldamise ning liikluse reguleerijate kasutamise eest.

6. Tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 2. septembri 2020 korraldus nr 952-k „Liikluskorraldus 19. ja 20. septembril 2020 toimuva autovaba päeva raames“ kehtetuks.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes