Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis "Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green - Baltic Green Urban Infrastructure Planning)", nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 72
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 72

Osalemine Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green - Baltic Green Urban Infrastructure Planning)“, nõustumine oma- ja sildfinantseerimisega ning volituse andmine Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 10 lg 1 ja § 35 lg 5 ning Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 „Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 1 ja § 9 lg 1 p 1 ning § 10 lg 2 alusel

1. Osaleda lihtpartnerina Kesk-Läänemere programmi välisprojektis „Roheline kiirtee - innovaatiline rohetaristu planeerimine (B.Green - Baltic Green Urban Infrastructure Planning)“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Linnaplaneerimise Amet, aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

3. Volitada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogueelarvega summas 1 302 618,90 eurot ning Tallinna projekti eelarvega summas 522 619,30 eurot, millest välistoetus on summas 444 226,40  eurot ning omafinantseering on summas 78 392,90 eurot (2020. aastal 12 262,20 eurot, 2021. aastal 34 821,50 eurot, 2022. aastal 31 309,20 eurot).

5. Tallinna Linnavalitsusel eraldada Tallinna Linnaplaneerimise Ametile projekti omafinantseeringu tagamiseks vajalikud vahendid Tallinna linna 2020. aasta eelarves oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist ning aastateks 2021-2022 vajalik projekti omafinantseering näha ette vastava aasta linna eelarves.

6. Nõustuda projekti sildfinantseerimisega 444 226,40 euro ulatuses (2020. aastal 69 485,80 eurot, 2021. aastal 197 321,80 eurot, 2022. aastal 177 418,80 eurot).

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha otsus teatavaks Tallinna linna finantsteenistusele.

8. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees