Sihtasutuse Lutreola lõpetamine

Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 70

Redaktsiooni kehtivus 03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 70

Sihtasutuse Lutreola lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 43 p 1, § 48 lg 1 ja § 49 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 6 alusel ja kooskõlas Sihtasutuse Lutreola põhikirja punktiga 48.1 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Sihtasutuse Lutreola asutajaõiguste teostajana

1. Lõpetada Sihtasutus Lutreola (registrikood 90005573) ja alustada likvideerimismenetlust.

2. Määrata Sihtasutuse Lutreola likvideerijaks sihtasutuse juhatuse liige Tiit Maran.

3. Sihtasutuse likvideerijal Tiit Maranil anda sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara üle Tallinna linnale.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Lutreola, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Tiit Maranile.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees