Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
 
Eelnõu - Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 70
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sihtasutuse Lutreola lõpetamine
Tallinna Linnavolikogu 03.09.2020 otsus number 70
Redaktsiooni kehtivus:03.09.2020 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

3. september 2020 nr 70

Sihtasutuse Lutreola lõpetamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24 ja § 35 lg 3, sihtasutuste seaduse § 43 p 1, § 48 lg 1 ja § 49 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord“ § 3 p 6 alusel ja kooskõlas Sihtasutuse Lutreola põhikirja punktiga 48.1 ning tulenevalt asjaolust, et Tallinna Linnavolikogu tegutseb Sihtasutuse Lutreola asutajaõiguste teostajana

1. Lõpetada Sihtasutus Lutreola (registrikood 90005573) ja alustada likvideerimismenetlust.

2. Määrata Sihtasutuse Lutreola likvideerijaks sihtasutuse juhatuse liige Tiit Maran.

3. Sihtasutuse likvideerijal Tiit Maranil anda sihtasutuse likvideerimisel järelejäänud vara üle Tallinna linnale.

4. Tallinna Ettevõtlusametil teha otsus teatavaks Sihtasutusele Lutreola, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile ja Tiit Maranile.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees