Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
MTÜ-le Sportlik Eesti avaliku ürituse loa ja tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEVE Ehituse Heategevusjooksu, IRONKIDS, IRONMAN 70.3 Tallinn, IRONMAN Tallinn ja Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatloni läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 26.08.2020 korraldus number 921
Redaktsiooni kehtivus:26.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. august

2020 nr

921-k

MTÜ-le Sportlik Eesti avaliku ürituse loa ja tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEVE Ehituse Heategevusjooksu, IRONKIDS, IRONMAN 70.3 Tallinn, IRONMAN Tallinn ja Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatloni läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinnas linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§ 1, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks § 5 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ja tulenevalt MTÜ Sportlik Eesti 3. juuli 2020 avaliku ürituse loa, 4. augusti 2020 tee ajutise sulgemise ja 1. augusti 2020 teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest vabastamise taotlustest ning võttes arvesse, et nimetatud üritused on linnaelu aspektist olulised sündmused

1. Anda avaliku ürituse luba  MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 80392994) IRONMAN Expo,  IRONMAN 70.3 Tallinn, IRONMAN Tallinn, IRONKIDS, SEVE Ehituse Heategevusjooksu ja Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatloni korraldamiseks 2. septembrist 2020 kuni 6. septembrini 2020 Allveelaeva tn 6, Vesilennuki tn 6, Kalaranna tänaval, Kanuti tänaval, Sõudebaasi tee 23 ja Paldiski mnt 124, Tallinna kesklinnas, Põhja-Tallinnas ja Haaberstis Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Keskkonnaameti Põhja regiooni, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Spordi- ja Noorsooameti, Tallinna Transpordiameti, Haabersti Linnaosa Valitsuse, Põhja-Tallinna Valitsuse, Tallinna Kesklinna Valitsuse, Kadrioru Pargi ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel järgmistel aegadel:

1.1 Allveelaeva tn 6 avatud IRONMAN Expo 2. septembril 2020 kella 10.00-st kuni kella 20.00-ni;

1.2 Allveelaeva tn 6 avatud IRONMAN Expo ja registreerimine võistlustele 3. septembril 2020 kella 10.00-st kuni kella 21.30-ni ning SEVE Ehituse heategevusjooks ja autasustamine kella 20.00-st kuni kella 21.30-ni;

1.3 Allveelaeva tn 6 avatud IRONMAN Expo ja registreerimine võistlustele 4. septembril 2020 kella 10.00-st kuni kella 20.30-ni,  IRONKIDS Tallinn jooksud ja autasustamine kella 18.00-st kuni kella 20.00-ni ning Vesilennuki tn 6 ja Sõudebaasi tee 23 ettevalmistamine kella 11.00-st kuni kella 21.15-ni;

1.4 Allveelaeva tn 6 avatud IRONMAN Expo registreerimine ning IRONMAN 70.3 Tallinn võistlused trassil Paldiski mnt 124, Sõudebaasi tee 23, Vesilennuki tn 6 ja Allveelaeva tn 6 5. septembril 2020 kella 6.30-st kuni 6. septembril 2020 kella 01.20-ni;

1.5 Kalaranna tn ja Kanuti tn joogipunktid avatud 5. septembril 2020 kella 9.00-st kuni 6. septembril 2020 kella 01.20-ni;

1.6 Allveelaeva tn 6 avatud IRONMAN Expo ja registreerimine võistlusele 6. septembril 2020 kella 10.00-st kuni kella 19.00-ni, Sõudebaasi tee 23 Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatlon ja autasustamine kella 11.00-st kuni kella 12.30-ni ning Vesilennuki tn 6 avatud sportlaste ala kella 10.00-st kuni 20.00-ni.

2. Lubada MTÜ-l Sportlik Eesti (registrikood 80392994) SEVE Ehituse Heategevusjooksu, IRONMAN Tallinn, IRONKIDS, IRONMAN 70.3 Tallinn ja Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatloni läbiviimiseks sulgeda liiklusele järgmised tänavad ja teed järgmistel aegadel:

2.1 3. septembril 2020 kella 20.00-st kuni kella 21.00-ni:

2.1.1 Põhja-Tallinna linnaosas:

2.1.1.1 Kalaranna tänava kergliiklustee;

2.1.1.2 Kalaranna tänava kõnnitee ja kergliiklustee;

2.1.1.3 Kalasadama tänav Linnahalli kõrval;

2.1.1.4 Kalasadama tänava kõnnitee (Linnahall-Kalaranna tänav);

2.1.1.5 Krusensterni väljak (SEVE Ehitus Heategevusjooksu start kell 20.00);

2.1.1.6 Merekindluse tagune tee Krusensterni väljakult läbi Noblessneri sadama ja Lennusadama Merekindluse taga olevale terviserajale.

2.1.2 Kesklinna linnaosas:

2.1.2.1 Logi tänav (suletud ringristmikust mere poole);

2.1.2.2 Rumbi tee kõnnitee;

2.1.2.3 Vööri tänav.

2.2 4. septembril 2020 kella 18.00-st kuni 19:30-ni:

2.2.1 Põhja-Tallinna linnaosas:

2.2.1.1 Kalamaja kalmistupargi teed;

2.2.1.2 Kalaranna tänava kergliiklustee (Peetri tänav-Odra tänav);

2.2.1.3 Krusensterni väljak (IRONKIDS Tallinn lastejooksu start);

2.2.1.4 Peetri tänava kõnniteed Krusensterni väljaku ja Kalamaja pargi vahemikus.

2.3 5. septembril kella 6.00-st kuni kella 19.00-ni:

2.3.1 Põhja-Tallinna linnaosas:

2.3.1.1 Erika tänav (Tööstuse tänava ristmik);

2.3.1.2 Hundipea tänav (Tööstuse tänava ristmik);

2.3.1.3 Maleva tänav (Kopli tänava ristmik);

2.3.1.4 Miinisadama tn (Tööstuse tänava ristmik);

2.3.1.5 Nõlva tänav (Tööstuse tänava ristmik);

2.3.1.6 Paljassaare tee (Sitsi-Tööstuse-Kopli tänavate ristmik);

2.3.1.7 Kalaranna tänav Tööstuse tänava ristmikust kuni Vesilennuki tänavani;

2.3.1.8 Kopli kalmistupargi teed;

2.3.1.9 Kopli tänav Sitsi tänava ja Uus-Maleva tänava vahemikus;

2.3.1.10 Lahepea tänav (võistlejad Lahepea tänava kergliiklusteel);

2.3.1.11 Lennusadama tänav;

2.3.1.12 Stroomi ranna promenaad Pelguranna teest kuni Paldiski maanteeni;

2.3.1.13 Tööstuse tänav Sitsi tänavast kuni Kalaranna teeni;

2.3.1.14 Vesilennuki tänav.

2.3.2 Haabersti linnaosas:

2.3.2.1 Astangu tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.2 Järveotsa tee (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.3 Mäeküla tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.4 Mihkli tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.5 Moonalao tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.6 Õismäe tee (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.7 Tagala tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.8 Tähetorni tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.9 Vabaõhumuuseumi tee (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.10 Veerme tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.3.2.11 Paldiski maantee Pikaliiva tänavast kuni Tähetorni tänavani ja Tähetorni tänavast kuni Lahepea tänavani (võistlustrass jätkub ka linnast väljas);

2.3.2.12 Paldiski maantee 124a Harku järve ranna juurdepääsutee;

2.3.2.13 Pikaliiva tänav Vikimõisa metsa ääres olevast ajutisest teest kuni Paldiski maanteeni;

2.3.2.14 Soodi tänav Soodi tänava kõrval olev kergliiklustee;

2.3.2.15 Sõudebaasi tee ja Vikimõisa metsa ääres olev ajutine tee.

2.4 5. septembril 2020 kella 06.00-st kuni 6. septembril 2020 kella 01.30-ni:

2.4.1 Kesklinna linnaosas:

2.4.1.1 Aia tänav Kanuti tänavast kuni Viru tänavani;

2.4.1.2 Vana-Viru tänav (Aia tänava ristmikul ja Viru tn ristmikul);

2.4.1.3 Kanuti tänav;

2.4.1.4 Kullassepa tänav;

2.4.1.5 Kuninga tänav;

2.4.1.6 Raekoja plats;

2.4.1.7 Rannamäe tee Suur rannaväravast kuni Kanuti tänavani;

2.4.1.8 Väike Rannavärav (Rannamäe tee ristmik);

2.4.1.9 Müürivahe tänav (Viru tänava ristmik);

2.4.1.10 Vana turg;

2.4.1.11 Vanaturu kael,

2.4.1.12 Viru tänav Aia tänavast kuni Vana turuni.

2.4.2 Põhja-Tallinna linnaosas:

2.4.2.1 Allveelaeva tänava Noblesseri valukoja esine teelõik suletud;

2.4.2.2 Kalamaja kalmistupargi teed;

2.4.2.3 Kalaranna tänav;

2.4.2.4 Kalasadama tänav;

2.4.2.5 Vibu tänava kõnnitee;

2.4.2.6 Kungla tänav Salme tänavast kuni Kalamaja kalmistupargini;

2.4.2.7 Kursi tänav Kalasadama teest kuni Kursi tänavani;

2.4.2.8 Oda tänav (Kalaranna tänava ristmik);

2.4.2.9 Põhja puiestee Kalasadama tänavast kuni Sadama tänavani;

2.4.2.10 Rumbi tänav Kursi tänava ja Kalasadama tänava vahelises lõigus;

2.4.2.11 Salme tänava kõnnitee Vibu tänavast kuni Kungla tänavani;

2.5 6. septembril 2020 kella 10.45-st kuni kella 13.00-ni:

2.5.1 Haabersti linnaosa:

2.5.1.1 Astangu tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.5.1.2 Järveotsa tee (Paldiski maantee ristmik);

2.5.1.3 Mäeküla tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.5.1.4 Mihkli tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.5.1.5 Moonalao tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.5.1.6 Õismäe tee (Paldiski maantee ristmik);

2.5.1.7 Paldiski maantee Pikaliiva tänavast kuni Hüüruni;

2.5.1.8 Pikaliiva tänav Vikimõisa metsa ääres oleva ajutise tee otsast kuni Paldiski maanteeni;

2.5.1.9 Sõudebaasi tee ja Vikimõisa metsa äärne tee;

2.5.1.10 Tagala tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.5.1.11 Tähetorni tänav (Paldiski maantee ristmik);

2.5.1.12 Veerme tänav (Paldiski maantee ristmik).

2.6 6. septembril 2020 kella 11.00-st kuni 13.00-ni:

2.6.1 Haabersti linnaosa:

2.6.1.1 Harku järve äärne jalgtee Sõudebaasi teest kuni Printsu teeni;

2.6.1.2 Pikaliiva tänav Keskküla tänavast kuni ajutise teeni Vikimõisa metsa ääres;

2.6.1.3 Pikaliiva tänav ja Pikaliiva tänava kergliiklustee Rannamõisa teest kuni Keskküla tänavani;

2.6.1.4 Printsu tee kuni Rannamõisa kergliiklusteeni;

2.6.1.5 Rannamõisa tee kergliiklustee (poole tee laiuselt) Printsu teest kuni Pikaliiva tänavani;

2.6.1.6 Sõudebaasi tee.  

3. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil suunata 5. septembril 2020 tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni ümbersõidule bussiliinid 3, 21, 21B, 41, 41B, 66 ja 73 ning 5. septembril 2020 tööpäeva algusest kuni kella 19.00-ni ümbersõidule bussiliinid 20A, 27, 33, 36, 37, 40, 59, 61, 62 ja 72 ning teha kõik peatused ümbersõidu marsruudile jäävates peatustes:

3.1 bussiliin nr 3 Veerenni suunal: teha ajutine algpeatus Soo, Salme ja Tööstuse tänavate ristmiku piirkonnas, Tööstuse tänav, Niine tänav, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Estonia puiestee ja Teatri väljak; 

3.2 bussiliin nr 3 Randla suunal: Narva maantee, Pärnu maantee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur Rannavärav, Põhja puiestee, Soo tänav, Tööstuse tänav, teha tagasipööre Salme ja Tööstuse tänavate ristmikul, teha ajutine peatus Soo tänaval peale Põhja puiestee ristmikku ja lõpp-peatus Soo, Salme ja Tööstuse tänavate ristmiku piirkonnas;

3.3 bussiliin nr 20A Laagri aleviku suunal: lühendada liikumisteed Möldre tee ja Laaniku tänavate ristmikuni, teha tagasipööre kesklinna suunal ning lõpp-peatus linna suunalises Laaniku peatuses;

3.4 bussiliin nr 20A Viru keskuse suunal: alustada liikumisteed Möldre teel paiknevast Laaniku peatusest:

3.5 bussiliinid nr 21 ja 21B Kakumäe suunal: Rannamäe tee, Toompuiestee ja Endla tänav;

3.6 bussiliinid nr 21 ja 21B Balti jaama suunal: liikumistee ei muutu;

3.7 bussiliin nr 27 Harku järve suunal: teha algpeatus Nõlvaku peatuses (Pärnu maanteel), lühendada liikumisteed Väike-Õismäe seisuplatsini, teha lõpp-peatus Väike-Õismäe parklas;

3.8 bussiliin nr 27 Laagri aleviku suunal: teha algpeatus Väike-Õismäe parklas (Väike-Õismäe seisuplatsil), lühendada liikumisteed linnast väljuval suunal Nõlvaku peatuseni Pärnu maanteel;

3.9 bussiliin nr 33 Kopli suunal: teha lõpp-peatus Maleva peatuses Sõle tänaval enne Kopli tänava ristmikku;

3.10 bussiliin nr 33 Männiku suunal: teha algpeatus Maleva peatuses Sõle tänaval enne Kopli tänava ristmikku, Sõle tänav, Kopli tänav, Lõime tänav, Sõle tänav;

3.11 bussiliin nr 36 Väike-Õismäe suunal: Akadeemia tee, Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Õismäe tee, teha ajutine peatus Järveotsa teel enne Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku;

3.12 bussiliin nr 36 Viru suunal: Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, Akadeemia tee, teha ajutine peatus Järveotsa teel peale Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku;

3.13 bussiliin nr 37 Zoo suunal: Ehitajate tee, Õismäe tee, Paldiski maantee, Ehitajate tee, teha lõpp-peatus Päevalille peatuses Ehitajate teel;

3.14 bussiliin nr 37 Keskuse suunal: teha algpeatus Päevalille peatuses Ehitajate teel;

3.15 bussiliin nr 40 Viru keskuse suunal: Randla tänav, Puhangu tänav;

3.16 bussiliin nr 40 Pelguranna suunal: liikumistee ei muutu;

3.17 bussiliinid nr 41 ja 41B Kakumäe suunal: Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee;

3.18 bussiliinid nr 41 ja 41B Balti jaama suunal: Mõisa tänav, Paldiski maantee (parempööre), Paldiski maantee, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ristmik, Ehitajate tee, Õismäe tee, Paldiski maantee, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ristmik;

3.19 bussiliin nr 59 Pikakari suunal: Ristiku tänav, Kopli tänav, Sitsi tänav, Madala tänav, teha ajutine peatus Angerja (Kopli tänaval) ning lõpp-peatus Randala (Madala tänaval);

3.20 bussiliin nr 59 Balti jaama suunal: Madala tänav, Kari tänav, Sitsi tänav, Kopli tänav ja Ristiku tänav;

3.21 bussiliin nr 61 Kotermaa suunal: Ehitajate tee, Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, Astangu tänav, Kotermaa tänav, Moonalao tänav, teha ajutine peatus Järveotsa teel peale Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku, teha lõpp-peatus Moonalao (Kotermaa tänaval), sulgejal tagada reguleerija olemasolu Moonalao ja Kotermaa tänavate ristmikul, et tagada bussidele ohutu tagurdamine sõidusuuna muutmiseks;

3.22 bussiliin nr 61 Järve haigla suunal: teha algpeatus Moonalao (Kotermaa tänaval); Astangu tänav, Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Ehitajate tee, teha ajutine peatus Järveotsa teel enne Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku;

3.23 bussiliin nr 62 Mäeküla suunal: Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, Astangu tänav, Kotermaa tänav, Moonalao tänav, teha ajutine peatus Järveotsa teel peale Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku, teha lõpp-peatus Moonalao (Kotermaa tänaval); sulgejal tagada reguleerija olemasolu Moonalao ja Kotermaa tänavate ristmikul, et tagada bussidele ohutu tagurdamine sõidusuuna muutmiseks;

3.24  bussiliin nr 62 Väike-Õismäe suunal: teha algpeatus Moonalao (Kotermaa tänaval), Astangu tänav, Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Õismäe tee, teha ajutine peatus Järveotsa teel enne Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku;

3.25 bussiliin nr 66 Pelguranna suunal: Ahtri tänav, tagasipööre Ahtri tänaval enne Mere puiestee ristmikku, Ahtri tänav, Hobujaama tänav, Narva maantee, Viru ringristmik, Pärnu maantee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Tehnika tänav;

3.26 bussiliin nr 66 Priisle suunal: Randla tänav, Puhangu tänav, Sõle tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav, Hobujaama tänav, Ahtri tänav, Reidi tee;

3.27 bussiliin nr 72 Kopli suunal: liikumistee lühendada Sõle tänava ja Kopli tänava ristmikuni, teha lõpp-peatus Maleva (Sõle tänaval enne Kopli tänava ristmikku);

3.28 bussiliin nr 72 Keskuse suunal: teha algpeatus Maleva (Sõle tänaval enne Kopli tänava ristmikku), Sõle tänav, Kopli tänav, Lõime tänav, Sõle tänav;

3.29 bussiliin nr 73 Tööstuse suunal: Mere puiestee, Sadama tänav, Logi tänav, Vööri tänav, Linnahalli merepoolne liikumistee, Patareisadam, Kalasadama tänav, Kalaranna tänav, Vesilennuki tänav, teha lõpp-peatus Vesilennuki tänava parkimisplatsil, sulgejal tagada reguleerijate olemasolu ühesuunalisel Vööri tänaval ja Kalasadama tänava lõigul, et tagada mõlema suunaline ohutu bussiliiklus ning Vesilennuki tänava parkimisplatsil bussidele ohutu tagasipöörde võimalus;

3.30 bussiliin nr 73 Veerenni suunal: teha ajutine algpeatus Vesilennuki tänava parkimisplatsil, Vesilennuki tänav, Kalaranna tänav, Kalasadama tänav, Patareisadam, Kalasadama tänav, Vööri tänav, Logi tänav, Sadama tänav, Mere puiestee;

3.31 kehtestada ümbersõidule suunatavatele bussiliinidele vabad sõidugraafikud;

3.32 katkestada trammiliiklus trammiliinidel nr 1 ja 2 ajavahemikul kella 8.00-st kuni 18.00-ni.

4. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil suunata pühapäeval 6. septembril 2020 tööpäeva algusest kuni kella 14.00-ni bussiliinid nr 27, 36, 61 ja 62 ümbersõidule ning teha kõik peatused ümbersõidu marsruudile jäävates peatustes ja ajutistes peatustes:

4.1 bussiliin nr 27 Harkujärve suunal: lühendada liikumisteed Väike-Õismäe seisuplatsini, teha lõpp-peatus Väike-Õismäe parklas;

4.2 bussiliin nr 27 Laagri aleviku suunal: teha algpeatus Väike-Õismäe parklas (Väike-Õismäe seisuplatsil);

4.3 bussiliin nr 36 Väike-Õismäe suunal: Akadeemia tee, Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Õismäe tee, teha ajutine peatus Järveotsa teel enne Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku;

4.4 bussiliin nr 36 Viru suunal: Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, Akadeemia tee, teha ajutine peatus Järveotsa teel peale Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku;

4.5 bussiliin nr 61 Kotermaa suunal: Ehitajate tee, Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, Astangu tänav, Kotermaa tänav, Moonalao tänav, teha ajutine peatus Järveotsa teel peale Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku, teha lõpp-peatus Moonalao (Kotermaa tänaval), sulgejal tagada reguleerija olemasolu Moonalao ja Kotermaa tänavate ristmikul, et tagada bussidele ohutu tagurdamine sõidusuuna muutmiseks;

4.6 bussiliin nr 61 Järve haigla suunal: teha algpeatus Moonalao (Kotermaa tänaval), Astangu tänav, Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Ehitajate tee, teha ajutine peatus Järveotsa teel enne Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku;

4.7 bussiliin nr 62 Mäeküla suunal: Õismäe tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Järveotsa tee, Astangu tänav, Kotermaa tänav, Moonalao tänav, teha ajutine peatus Järveotsa teel peale Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku, teha lõpp-peatus Moonalao (Kotermaa tänaval), sulgejal tagada reguleerija olemasolu Moonalao ja Kotermaa tänavate ristmikul, et tagada bussidele ohutu tagurdamine sõidusuuna muutmiseks;

4.8  bussiliin nr 62 Väike-Õismäe suunal: teha algpeatus Moonalao (Kotermaa tänaval), Astangu tänav, Järveotsa tee, Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmik, Õismäe tee, teha ajutine peatus Järveotsa teel enne Õismäe tee ja Järveotsa tee ringristmikku;

5. MTÜ-l Sportlik Eesti tagada ümbersõidu info paigaldamine, uuendamine ja eemaldamine ära jäävatesse peatustesse, täiendavalt tehtavatesse peatustesse, ümbersõidule suunduvate liinide kõikidesse peatustesse (mõlemal sõidusuunal) ning häiritud trammiliikluse kohta kõikidesse trammiliinide nr 1 ja 2 peatustesse (mõlemal sõidusuunal).

6. MTÜ-l Sportlik Eesti tagada:

6.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

6.2 ära jäävatesse ühistranspordi peatustesse vastava info paigutamine;

6.3 liikluse reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust;

6.4 üritusese ajal osalejate ja teiste liiklejate ohutus;

6.5 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda;

6.6 linnaelanike teavitamine liiklus- ja ühistranspordikorralduse muudatustest vähemalt 7 päeva enne võistlustrassi sulgemist.

7. Vabastada MTÜ Sportlik Eesti (registrikood 80392994) käesoleva korralduse punktis 2 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

8. Maksuvabastuse andmine on käsitatav vähese tähtsusega abi andmisena ning abi andmisel lähtutakse komisjoni määrusest (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1-8) ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

9. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks MTÜ-le Sportlik Eesti ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär