Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 12.08.2020 korraldus number 846
Redaktsiooni kehtivus:12.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. august

2020 nr

846-k

Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruse muutmine“ § 1, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Mittetulundusühingu Aerobike Cycling Agency 7. juuli 2020 teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise ning 9. juuli 2020 tänava ajutise sulgemise loa taotlustest ja lähtudes asjaolust, et tegemist on linnaelu aspektist olulise spordiüritusega

1. Lubada Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency sulgeda Tallinna Rahvasõit 2020 raames liiklusele 16. augustil 2020 kella 8.00-st kuni kella 14.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Keevise tänav;

1.2 Lennujaama tee;

1.3 Sepise tänav.

2. Lubada Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency sulgeda Tallinna Rahvasõit 2020 raames liiklusele 16. augustil 2020 kella 8.00-st kuni kella 20.00-ni järgmised tänavad:

2.1 Ääsi tänav;

2.2 Valukoja tänav;

2.3 Suur-Sõjamäe tänav (osaliselt).

3. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil suunata 16. augustil 2020 kella 08.00-st kuni kella 20.00-ni bussiliinid nr 7, 15, 49 ja 65 mõlemal sõidusuunal ümbersõidule:

3.1 jätta ära liikumistee Ääsi tänaval, Valuoja tänaval ja Lõõtsa tänaval, bussid suunata mõlemal sõidusuunal sõitma Suur-Sõjamäe tänavale;

3.2 bussiliinidel nr 7 ja 15 Sõjamäe, bussiliinil nr 49 Viimsi keskuse ning bussiliinil nr 65 Seli suunal jätta ära peatused Dvigatel, Lõõtsa, Valukoja, Kaubajaama ja Kesk-Sõjamäe;

3.3 bussiliinil nr 7 Seli, bussiliinil nr 15 Viru keskuse, bussiliinidel nr 49 ja 65 Lennujaama suunal jätta ära Valukoja ja Lõõtsa peatused ning teha Kaubajaama peatus Suur-Sõjamäe tänaval ajutises asukohas enne Ääsi tänava ristmikku ning peatus Dvigatel ajutises asukohas Suur-Sõjamäe tänaval peale Lõõtsa tänava ristmikku.

4. Vabastada Mittetulundusühing Aerobike Cycling Agency (registrikood 80273344) punktides 1 ja 2 nimetatud tänavate ja teede sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest 16. augustil 2020 kella 8.00-st kuni kella 20.00-ni toimuva Tallinna Rahvasõit 2020 läbiviimisel.

5. Mittetulundusühingul Aerobike Cycling Agency tagada:

5.1 liikluskorraldus vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

5.2 bussiliinide nr 7, 15, 49 ja 65 häireteta liiklus;

5.3 liikluse reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust;

5.4 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda;

5.5 linnaelanike õigeaegne teavitamine meediavahendite kaudu liikluskorralduse muudatustest.

6. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusühingule Aerobike Cycling Agency, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ja avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär