Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Spordiklubile CFC tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 12.08.2020 korraldus number 845
Redaktsiooni kehtivus:12.08.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. august

2020 nr

845-k

Spordiklubile CFC tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruse muutmine“ § 1, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks § 5 lg 1 p 4 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Spordiklubi CFC 14. juuli 2020 tee ajutise sulgemise ja 17. juuli 2020 teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamise taotlustest

1. Lubada 17. Lauri Ausi mälestusvõistluse läbiviimiseks Spordiklubil CFC sulgeda liikluseks (v.a ühistranspordiliiklus) 12. augustil 2020 kella 11.00-st kuni kella 20.30-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

1.1 Pirita tee Rummu teest kuni Merivälja teeni;

1.2 Rummu tee Lükati teest kuni Pirita teeni;

1.3 Kose tee Rummu teest kuni Lükati teeni;

1.4 Lükati tee Rummu teest kuni Kloostrimetsa teeni;

1.5 Kloostrimetsa tee Pirita teest kuni Lükati teeni.

2. Vabastada Spordiklubi CFC (registrikood 80172726) 12. augustil 2020 kella 11.00-st kuni kella 20.30-ni toimuva 17. Lauri Ausi mälestusvõistluse läbiviimisel korralduse punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

3. Spordiklubil CFC tagada:

3.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Spordiklubile CFC.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn ) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär