Vaide läbivaatamine (sissetulekust sõltuva toetuse määramata jätmine)

Tallinna Linnavalitsus 13.04.2020 korraldus number 478

Redaktsiooni kehtivus 13.04.2020 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 03.04.2095

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.