Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 "Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord" osaline peatamine
Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 määrus number 2 [RT IV, 31.03.2020, 28]
Jõustumine:03.04.2020
Rakendamise kuupäev:01.04.2020
Redaktsiooni kehtivus:03.04.2020 - ... [RT IV, 31.03.2020, 28]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  26. märts 2020 nr 2

Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määruse nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ osaline peatamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 19 ja 21 alusel ning seoses eriolukorraga Eesti Vabariigis.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2013 määrus nr 12 „Tallinna Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Tallinna Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord“ muudetakse ja täiendatakse §-ga 51 järgmises sõnastuses:

„§ 51. Rakendussäte

Määruse § 3 lõiget 2 ei rakendata ja linnavolikogu esimehe, aseesimehe ning linnavalitsuse liikmete töötasu määra ei indekseerita kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga kuni Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuseni.“

§ 2.  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2020.

Tiit Terik

Tallinna Linnavolikogu esimees