Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 102. aastapäeva üritustega
Tallinna Linnavalitsus 12.02.2020 korraldus number 200
Redaktsiooni kehtivus:12.02.2020 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

12. veebruar

2020 nr

200-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 102. aastapäeva üritustega

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg-te 3 ja 4, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 ja § 16 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel, tulenevalt Eesti Vabariigi 102. aastapäeva ürituste korraldamisest 23. ja 24. veebruaril 2020 Vabaduse väljakul ning Kaitseväe 19. novembri 2019 avaliku ürituse loa taotlusest, 21. jaanuari 2020 teede ja tänavate sulgemismaksu ja liikluse ümberkorraldamise kulude tasumisest vabastamise taotlusest ning 3. veebruari 2020 tee ajutise sulgemise taotlusest, Riigikogu Kantselei 27. jaanuari 2020 teede ja tänavate sulgemise taotlusest ja teede ja tänavate sulgemismaksu ja liikluse ümberkorraldamise kulude tasumisest vabastamise taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Kaitseväele (registrikood 70008641) Eesti Vabariigi 102. aastapäeva paraadi peaproovi korraldamiseks 23. veebruaril 2020 kella 20.00-st kuni kella 23.59-ni ja paraadi korraldamiseks Vabaduse väljakul 24. veebruaril 2020 kella 11.00-st kuni kella 15.30-ni.

2. Punktis 1 nimetatud ürituse korraldamiseks keelata sõidukite peatumine ja parkimine (välja arvatud erilubadega):

2.1 Valli tänava parklas 23. veebruaril 2020 kella 12.00-st kuni 24. veebruaril 2020 kella 14.00-ni;

2.2 Rannamäe teel Väike-Rannaväravast kuni Mere puiesteeni, Mere puiesteel Rannamäe teest kuni Viru ringristmikuni, Viru tänaval Viru ringristmikust kuni Aia tänavani, Toompuiesteel Kaarli puiesteelt kuni Tõnismäe tänavani ja Tõnismäe tänaval Kaarli puiesteelt kuni Tõnismäe tänav 5 hooneni ning Rahvusraamatukogu ees 23. veebruaril 2020 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2020 kella 14.00-ni;

2.3 Vana-Turu tänaval, Kuninga tänaval, Harju tänaval ja Vabaduse väljakul 23. veebruaril 2020 kella 18.00-st kuni 24. veebruaril 2020 kell 14.00-ni;

2.4 Vabaduse väljak 3, 5 ja 7, Roosikrantsi tänav 1, 2 ja 3 hoonete ees, Komandandi teel, Rüütli tänaval Harju tänavast kuni Rüütli 6 ja 11 hooneteni ja Falgi teel Toompea tänavast kuni Toompuiesteeni 23. veebruaril 2020 kella 15.00-st-st kuni 24. veebruaril kella 16.00-ni.

3. Punktis 1 nimetatud ürituse korraldamiseks sulgeda liikluseks:

3.1 Falgi tee 23. veebruaril 2020 kella 12.00-st kuni 24. veebruaril 2020 kella 14.00-ni;

3.2 Komandandi tee 23. veebruaril 2020 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril 2020 kella 16.00-ni;

3.3 Toompea tänav Wismari tänava ja Kaarli puiestee vahel 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2020 kella 08.00-st kuni kella 16.00-ni;

3.4 Vabaduse väljaku jalakäijate ala 23. veebruaril 2020 kella 07.00-st kuni 24. veebruaril 2020 kella 16.00-ni;

3.5 Harju tänav 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2020 kella 08.00-st kuni kella 16.00-ni;

3.6 Kuninga tänav, Vana-Turu tänav ja Viru tänav 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2020 kella 08.00-st kella 13.30-ni;

3.7 Vabaduse väljaku maa-alune parkla 23. veebruaril 2020 kella 18.00-st kuni 24. veebruaril 2020 kella 16.00-ni;

3.8 Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Roosikrantsi tänava Kaarli puiestee poolne ots ning Tõnismäe tänava Kaarli puiestee ja Toompuiestee poolsed otsad 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2020 kella 08.00-st kuni kella 16.00-ni;

3.9 Toompuiestee Luise tänava ja Endla tänava vahel 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2020 kella 08.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.10 Pärnu maantee Viru ringristmiku ja Kaarli puiestee vahel 23. veebruaril 2020 kella 21.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2020 kella 08.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.11 Georg Otsa tänava ja Suur-Karja tänava Pärnu maantee poolne ots 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2020 kella 08.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.12 Estonia puiestee Kentmanni tänava ja Pärnu maantee vahel 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni (välja arvatud ühistransport) ja 24. veebruaril 2020 kella 08.30-st kuni kella 13.30-ni;

3.13 Mere puiestee Ahtri tänava ja Viru ringristmiku vahel 24. veebruaril 2020 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.14 Kanuti tänava Mere puiestee poolne ots 24. veebruaril 2020 kella 12.00-st kella 13.30-ni;

3.15 Inseneri tänava Mere puiestee poolne ots 24. veebruaril 2020 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.16 Viru ringristmik 24. veebruaril 2020 kella 12.00-st kella 13.30-ni.

4. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

4.1 suunata 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni:

4.1.1 liini nr 1 trollid Balti jaama ja liini nr 3 trollid tagasipöördele Mustamäe suunal Endla tänava ja Suur-Ameerika tänava ristmikul;

4.1.2 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Pärnu maanteel Kosmos ning Estonia puiesteel Vabaduse väljak ning linnast väljuval suunal Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Suur-Ameerika tänav ning Luise tänav, tehes täiendavad peatused Teatri väljakul Estonia ning Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses;

4.1.3 liini nr 40 bussid ümbersõidule kesklinna suunal Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav, Ahtri tänav, Hobujaama tänav, tehes täiendavad peatused Toompuiesteel Hotell Tallinn ja Balti jaam, Põhja puiesteel Linnahall ning Ahtri tänaval Ahtri ning lõpp-peatuse Hobujaama tänaval busside seisuplatsi sissesõidu teel ning linnast väljuval suunal Bussiterminal, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Raua tänav, Pronksi tänav, Jõe tänav, Ahtri tänav, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav, tehes täiendavad peatused Ahtri tänaval Siimeoni, Põhja puiesteel Linnahall, Toompuiesteel Balti jaam peatustes;

4.2 suunata 23. veebruaril 2020 kella 21.00-st kuni 23.59-ni:

4.2.1 liini nr 3 bussid Randla suunal ümbersõidule Narva maantee, Hobujaama tänav, Ahtri tänav ja Mere puiestee, tehes täiendava peatuse Siimeoni Ahtri tänaval, Veerenni suunal ümbersõidule Mere puiestee, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ja A. Laikmaa tänav, tehes täiendava peatuse Ahtri Ahtri tänaval;

4.2.2 liini nr 5 bussid Metsakooli tee suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Vabaduse väljak ja Estonia Estonia puiesteel ja A. Laikmaa A. Laikmaa tänaval ning Männiku suunal ümbersõidule Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kivisilla, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla;

4.2.3 liinide nr 18 ja 18A bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Bussiterminal, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Estonia Teatri väljakul ja Keskhaigla Liivalaia tänaval;

4.2.4 liini nr 20 bussid kesklinnast väljuval suunal ümbersõidule Lootsi tänav, Ahtri tänav Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ning Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Ahtri tänaval Siimeoni ja Ahtri, A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa (liini nr 2 peatuses), Teatri väljakul Estonia ning Liivalaia tänaval Keskhaigla;

4.2.5 liini nr 20A bussid kesklinnast väljuval suunal ümbersõidule Bussiterminal, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ning Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Teatri väljakul Estonia ning Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses;

4.2.6 liinide nr 21 ja 21B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Tehnika tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam, tehes täiendavad peatused Suur-Ameerika tänaval Koidu ja Paldiski maanteel Tehnika ning Kakumäe suunal ümbersõidule Toompuiestee, Tehnika tänav, Endla tänav, tehes täiendavad peatused Tehnika tänaval Kelmiküla, Tehnika ja Endla peatustes;

4.2.7 liini nr 36 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljak, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Vabaduse väljak ja lõpp-peatuse Teatri väljakul Estonia (liinide nr 3, 15, 16, 17 peatuses) ning Väike-Õismäe suunal ümbersõidule Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Pärnu maantee, tehes täiendava peatuse Keskhaigla Liivalaia tänaval;

4.2.8 liinide nr 41 ja 41B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam ja Kakumäe suunal ümbersõidule Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee;

4.2.9 liini nr 73 bussid ümbersõidule Tööstuse suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav, Hobujaama tänav, Ahtri tänav, Mere puiestee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Vabaduse väljak ja Estonia, A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa, Ahtri tänaval Siimeoni ning Veerenni suunal Põhja puiestee, Ahtri tänav, Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Veerenni tänav, tehes täiendavad peatused Ahtri tänaval Ahtri, A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa (liini nr 2 peatuses), Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses;

4.3  24. veebruaril 2020 kella 12.00-st kuni 13.30-ni katkestada trammiliiklus kõikidel liinidel (nr 1, 2, 3 ja 4);

4.4 suunata 24. veebruaril 2020 kella 8.00-st kuni kella 16.00-ni:

4.4.1 liini nr 1 trollid Balti jaama ja liini nr 3 trollid teevad tagasipöörde Mustamäe suunale Endla tänava ja Suur-Ameerika tänava ristmikul;

4.4.2 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses Pärnu maanteel Kosmos, Estonia puiesteel Vabaduse väljak peatustes ning linnast väljuval suunal ümbersõidule Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Suur-Ameerika tänav ja Luise tänav, tehes täiendavad peatused Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses;

4.4.3 liinide nr 21 ja 21B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Tehnika tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam, tehes täiendavad peatused Paldiski maanteel Tehnika ning Kakumäe suunal ümbersõidule Toompuiestee, Tehnika tänav, Endla tänav, tehes täiendavad peatused Tehnika tänaval Kelmiküla, Tehnika ja Endla peatustes;

4.4.4 liini nr 40 bussid ümbersõidule kesklinna suunal Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav, Ahtri tänav, Hobujaama tänav, tehes täiendavad peatused Toompuiesteel Hotell Tallinn ja Balti jaam, Põhja puiesteel Linnahall, Ahtri tänaval Ahtri ja lõpp-peatuse Hobujaama tänaval busside seisuplatsi sissesõidu teel ning linnast väljuval suunal Bussiterminal, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Raua tänav, Pronksi tänav, Jõe tänav, Ahtri tänav, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav, tehes täiendavad peatused Ahtri tänaval Siimeoni, Põhja puiesteel Linnahall, Toompuiesteel Balti jaam peatustes;

4.4.5 liinide nr 41 ja 41B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam ning Kakumäe suunal ümbersõidule Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee;

4.4.6 liini nr 73 bussid ümbersõidule Tööstuse suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav, Hobujaama tänav, Ahtri tänav, Mere puiestee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Vabaduse väljak ja Estonia, A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa, Ahtri tänaval Siimeoni ning Veerenni suunal Põhja puiestee, Ahtri tänav, Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Veerenni tänav, tehes täiendavad peatused Ahtri tänaval Ahtri, A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa (liini nr 2 peatuses), Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses;

4.5 suunata 24. veebruaril 2020 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni:

4.5.1 liini nr 3 bussid Randla suunal ümbersõidule Narva maantee, Hobujaama tänav, Ahtri tänav ja Mere puiestee, tehes täiendava peatuse Siimeoni Ahtri tänaval ning Veerenni suunal ümbersõidule Mere puiestee, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ja A. Laikmaa tänav, tehes täiendava peatuse Ahtri Ahtri tänaval;

4.5.2 liini nr 5 bussid Metsakooli tee suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Vabaduse väljak ja Estonia Estonia puiesteel ja A. Laikmaa peatuse A. Laikmaa tänaval ning Männiku suunal ümbersõidule Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kivisilla, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla;

4.5.3 liinide nr 18 ja 18A bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Bussiterminal, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Estonia Teatri väljakul ja Keskhaigla Liivalaia tänaval;

4.5.4 liini nr 20 bussid kesklinnast väljuval suunal ümbersõidule Lootsi tänav, Ahtri tänav Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ning Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Ahtri tänaval Siimeoni ja Ahtri, A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa (liini nr 2 peatuses), Teatri väljakul Estonia ning Liivalaia tänaval Keskhaigla;

4.5.5 liini nr 20A bussid kesklinnast väljuval suunal ümbersõidule Bussiterminal, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ning Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused, Teatri väljakul Estonia ning Liivalaia tänaval Keskhaigla;

4.5.6 liini nr 36 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljak, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Vabaduse väljak ja lõpp-peatuse Teatri väljakul Estonia (liinide nr 3,15,16,17 peatuses) ning Väike-Õismäe suunal ümbersõidule Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Pärnu maantee, tehes täiendava peatuse Keskhaigla Liivalaia tänaval;

4.6 kehtestada 23. veebruaril 2020 kella 19.00-st kuni 23.59-ni ja 24. veebruaril 2020 kella 8.00-st kuni kella 16.00-ni trolliliinidele nr 1 ja 3 ning bussiliinidele nr 3, 5, 16, 17, 17A, 18, 18A 21, 21B, 23, 24, 24A, 40, 41, 41B, 42 ja 73 vabad sõidugraafikud ning 23. veebruaril 2020 kella 21.00-st kuni 24.00-ni kõikidele trammiliinidele vabad sõidugraafikud.

5. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil tagada vajadusel 23. veebruaril 2020 kella 19.00-ks ajutise bussipeatuse ooteplatvormide lumest puhastamine 20 meetri pikkusel lõigul Endla tänaval kesklinna suunal vahetult enne Suur-Ameerika tänava ristmikku ja busside parkimiskohtade lumest puhastamine Falgi teel.

6. Vabastada Riigikogu Kantselei riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia ning Kaitsevägi paraadi ja peaproovi ajaks teede ja tänavate sulgemise maksust, ühistranspordi ümbersuunamisega kaasnevatest kuludest ning Tallinna linnale saamata jääva parkimistasu hüvitamisest.

7. Jätta ajutise liikluskorralduse kulud Kaitseväe kanda.

8. Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Riigikogu Kantseleile, Kaitseväele, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile, Tallinna Kultuuriametile, Tallinna Munitsipaalpolitseiametile, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile.

10. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu maantee 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär