Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 istungi protokoll number 56/8

Redaktsiooni kehtivus 13.11.2019 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

13. november 2019 nr 56

Päevakorrapunkt 8

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine

O t s u s t a t i:

1. esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine;

2. Tallinna Linnakantseleil koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga uuendada linna avalike teenuste andmekogus sotsiaaltoetuste infot pärast Sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra muudatuste vastu võtmist linnavolikogu poolt;

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil koostöös linna finantsteenistusega analüüsida, kas alates 2021. aastast saaks sünnitoetust maksta ühes osas ja esitada otsustamiseks linnavalitsusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE