Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 istungi protokoll number 56.
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Tvk m 27 29.11.2012 01.01.2013 RT IV, 08.01.2013, 5