Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tvk m 29.11.2012 nr 27
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 13.11.2019 istungi protokoll number 56/8
Redaktsiooni kehtivus:13.11.2019 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

13. november 2019 nr 56

Päevakorrapunkt 8

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine

O t s u s t a t i:

1. esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 29. novembri 2012 määruse nr 27 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“ muutmine;

2. Tallinna Linnakantseleil koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga uuendada linna avalike teenuste andmekogus sotsiaaltoetuste infot pärast Sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra muudatuste vastu võtmist linnavolikogu poolt;

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil koostöös linna finantsteenistusega analüüsida, kas alates 2021. aastast saaks sünnitoetust maksta ühes osas ja esitada otsustamiseks linnavalitsusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE