Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus 22. septembril 2019 toimuva autovaba päeva raames
Tallinna Linnavalitsus 11.09.2019 korraldus number 1132
Redaktsiooni kehtivus:11.09.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. september

2019 nr

1132-k

Liikluskorraldus 22. septembril 2019 toimuva autovaba päeva raames

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 alusel ning tulenevalt Euroopa mobiilsusnädala raames läbiviidava autovaba päeva traditsioonist, millega Tallinna linn on ühinenud ja arvestades asjaoluga, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

1. Sulgeda 22. septembril 2019 kella 08.00-st kella 18.00-ni mootorsõidukite liikluseks järgmised tänavad:

1.1 Suur-Kloostri tänav:

1.2 Nunne tänav Toompuiestee ja Suur-Kloostri tänava vahelisel lõigul;

1.3 Kopli tänav Kotzebue ja Vana-Kalamaja tänava vahelisel lõigul;

1.4 Põhja puiestee Kotzebue ja Kesk-Kalamaja tänava vahelisel lõigul.

2. Tallinna Transpordiametil:

2.1 tagada korralduse punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

2.2 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest.

3. Tallinna Transpordiametil tasuda ajutiste liiklusmärkide paigaldamise ja eemaldamise eest.

4. Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil tasuda ajutiste ülekäiguradade paigaldamise ja eemaldamise ning liikluse reguleerijate kasutamise eest.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär