Vaide läbivaatamine (sotsiaaltoetused)

Tallinna Linnavalitsus 21.08.2019 korraldus number 1061

Redaktsiooni kehtivus 21.08.2019 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 15.08.2094

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.