Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Laagna tee ajutise sulgemise loa andmine ja ühistranspordi liikluskorraldus
Tallinna Linnavalitsus 22.07.2019 korraldus number 958
Redaktsiooni kehtivus:22.07.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. juuli 2019

nr 958-k

Laagna tee ajutise sulgemise loa andmine ja ühistranspordi liikluskorraldus

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg-te 3 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri§ 3 lg 1 p 1 alusel ning tulenevalt Osaühingu Allfilm 19. juuli 2019 taotlusest teede ja tänavate sulgemiseks ja ühistranspordi ümberkorraldamiseks ning vajadusest tagada filmivõtete ajal osalejate ja Tallinnas liiklejate turvalisus ning võimalusest filmi võttepaikade kaudu tutvustada Tallinna ja sellega seotud maine ja majanduskasust

1. Lubada Osaühingul Allfilm (registrikood 10002394) filmivõtete läbiviimiseks sulgeda liiklusele järgmistel aegadel järgnevad tänavad:

1.1  Laagna tee Lasnamäele suunduv suunavöönd Gonsiori tänava ja Kärberi tänava vahelisel lõigul 24. juulil 2019 kella 00.00-st kuni 25. juuli 2019 kella 24.00-ni;

1.2 Laagna tee kesklinna suunduv suunavöönd Kärberi tänava ja Gonsiori tänava vahelisel lõigul 24. juulil 2019 ja 25. juulil 2019 kella 10.00-st kuni 15.30-ni;

1.3 Laagna teed ületavad sillad punktis 1 märgitud kuupäevadel ajavahemikus kella 9.00-22.00 kestusega kuni 5 minutit filmivõttega seotud õhusõidukite ülelennu ajaks ohutuse tagamiseks.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

2.1 24. ja 25. juulil 2019 kella 05.00-st kuni 10.00-ni:

2.1.1 suunata liinide nr 56 ja 67 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Gonsiori tänav, J. Vilmsi tänav, Lubja tänav, Majaka tänav, Majaka põik, Pae tänav, Punane tänav, Mustakivi tee, Mahtra tänav, Laagna tee, Laagna tee ja Raadiku tänava ühendustee, Raadiku tänav, Ümera tänav, tehes ümbersõidul peatused kõigis Punasel tänaval paiknevates peatustes, Punasel tänaval peale Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval enne Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

2.1.2 suunata liinide nr 53 ja 68 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Gonsiori tänav, J. Vilmsi tänav, Lubja tänav, Majaka tänav, Majaka põik, Pae tänav, Punane tänav, Mustakivi tee, Mahtra tänav, Laagna tee, Laagna tee ja K. Kärberi tänava ühendustee, K. Kärberi tänav, tehes ümbersõidul peatused kõigis Punasel tänaval paiknevates peatustes, Punasel tänaval peale Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval enne Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

2.2 24. ja 25. juulil 2019 kella 15.30-st-st kuni ühistranspordi liinigraafiku järgse tööaja lõppemiseni:

2.2.1 suunata liinide nr 53, 56, 67 ja 68 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Laagna tee, Mustakivi tee, Punane tänav, Pae tänav, Majaka tänav, Lubja tänav, J. Vilmsi tänav, Gonsiori tänav, tehes ümbersõidul peatused kõigis Punasel tänaval paiknevates peatustes, Punasel tänaval enne Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval peale Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

2.2.2 suunata liinide nr 53, 56, 67 ja 68 bussid kesklinnast väljuval suunal Laagna tee kesklinna sõidusuunale, tehes Kumu, Paesilla, Kotka kauplus, Laagna tee, Taevakivi, Mustakivi peatused ajutistes asukohtades ja Kiviku peatuse bussiliinide nr 7, 13, 49, 54 peatuses;

2.3  24. ja 25. juulil 2019 kella 10.00-st kuni 15.30-ni:

2.3.1 suunata liini nr 67 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Gonsiori tänav, J. Vilmsi tänav, Lubja tänav, Majaka tänav, Majaka põik, Pae tänav, Punane tänav, Mustakivi tee, Mahtra tänav, Laagna tee, Laagna tee ja Raadiku tänava ühendustee, Raadiku tänav, Ümera tänav, tehes ümbersõidul peatused kõigis Punasel tänaval paiknevates peatustes, Punasel tänaval peale Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval enne Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

2.3.2 suunata liini nr 68 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Gonsiori tänav, J. Vilmsi tänav, Lubja tänav, Majaka tänav, Majaka põik, Pae tänav, Punane tänav, Mustakivi tee, Mahtra tänav, Laagna tee, Laagna tee ja K. Kärberi tänava ühendustee, K. Kärberi tänav, tehes ümbersõidul peatused kõigis Punasel tänaval paiknevates peatustes, Punasel tänaval peale Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval enne Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

2.3.3 suunata liinide nr 67 ja 68 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Laagna tee, Mustakivi tee, Punane tänav, Pae tänav, Majaka tänav, Lubja tänav, J. Vilmsi tänav, Gonsiori tänav, tehes ümbersõidul peatused kõigis Punasel tänaval paiknevates peatustes, Punasel tänaval enne Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval peale Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

2.4  24. ja 25. juulil 2019 tööpäeva algusest kuni kuni ühistranspordi liinigraafiku järgse tööaja lõppemiseni:

2.4.1 suunata liini nr 31 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Gonsiori tänav, J. Vilmsi tänav, Lubja tänav, Majaka tänav, Majaka põik, Pae tänav, Võidujooksu tänav, Paekaare tänav, Pae tänav, Punane tänav, Mustakivi tee, tehes ümbersõidul täiendavad peatused Paekaare tänaval peale Võidujooksu tänava ristmikku, Punasel tänaval peale Kuuli tänava ristmikku, Punasel tänaval enne Mustakivi tee ristmikku paiknevates ajutistes peatustes;

2.4.2 suunata liini nr 31 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Mustakivi tee, Punane tänav, Pae tänav, Paekaare tänav, Võidujooksu tänav, Pae tänav, Majaka tänav, Lubja tänav, J. Vilmsi tänav, Gonsiori tänav, tehes ümbersõidul täiendavad peatused Võidujooksu tänaval peale Paekaare tänava ristmikku, Punasel tänaval peale Kuuli tänava ristmikku, Punasel tänaval enne Mustakivi tee ristmikku paiknevates ajutistes peatustes;

2.4.3 suunata liinide nr 7, 13, 49 ja 54 bussid ümbersõidule linnast väljuval suunal J. Smuuli tee (nr 49 ja 54), Punane tänav, Mustakivi tee, Mahtra tänav, Laagna tee, Raadiku tänava ja Laagna tee ühendustee, Raadiku tänav, Ümera tänav, Seli seisuplats (nr 7 ja 13), Laagna tee, K. Kärberi tänav (nr 49 ja 54), tehes ümbersõidul peatused kõigis Punasel tänaval paiknevates peatustes, Punasel tänaval peale Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval enne Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Laagna teel paiknevas Kiviku peatuses, Ümera tänaval paiknevas Ümera peatuses;

2.4.4 suunata liinide nr 7, 13, 49 ja 54 bussid ümbersõidule kesklinna suunal K. Kärberi tänav, Laagna tee, Ümera tänav (nr 49 ja 54), Raadiku tänav, Raadiku tänava ja Laagna tee ühendustee, Raadiku sild, Laagna tee, Mustakivi tee, Punane tänav, J.Smuuli tee (nr 49 ja 54), tehes ümbersõidul peatused kõigis Punasel tänaval paiknevates peatustes, Punasel tänaval enne Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval peale Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

2.4.5 suunata liini nr 51 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Tähesaju tänav, Mustakivi tee, Mahtra tänav, Laagna tee, Laagna sild, Laagna tee ja K. Kärberi tänava ühendustee, K. Kärberi tänav, tehes ümbersõidul peatused Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Laagna teel paiknevas Kiviku peatuses;

2.4.6 suunata liini nr 58 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Punane tänav, Mahtra tänav, Laagna tee, Laagna sild, Laagna tee ja K. Kärberi tänava ühendustee, K. Kärberi tänav, tehes ümbersõidul peatused Mahtra tänaval enne Laagna tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Laagna teel paiknevas Kiviku peatuses;

2.4.7 suunata liini nr 58 bussid Pae suunal ümbersõidule Laagna tee, Mustakivi tee, Punane tänav, tehes ümbersõidul täiendavad peatused Punasel tänaval enne Kuuli tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Punasel tänaval peale Mustakivi tee ristmikku paiknevas ajutises peatuses.

3. Osaühing Allfilm on kohustatud:

3.1 tagama suletava ala tähistamise liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile omal kulul;

3.1 tagama liikluse reguleerimise reguleerijate abil omal kulul liiklusskeemil tähistatud asukohtades;

3.2 paigutama ärajäävatesse ühistranspordi peatustesse enne sulgemise algust vastava info ning tagama selle olemasolu kogu sulgemisperioodi ajal, samuti mehitama ärajäävad ühistranspordi peatused vabatahtlikega, kes teavitad ja abistavad sõitjaid;

3.3 tagama elanike, ettevõtete ja asutuste õigeaegse teavitamise liikluskorralduse muudatustest arvestades ühtlasi Tallinna linnaga sõlmitud koostöölepingus kokkulepitud teavituskavas sätestatud tingimusi;

3.4 tagama elanike, ettevõtete ja asutuste juurdepääsu oma varale liikluseks suletud piirkonnas jooksvalt filmivõtete pauside ajal, kui valdajaga ei ole kokku lepitud teisiti;

3.5 tasuma teede ja tänavate sulgemise tasu vastavalt Tallinna Transpordiameti poolt esitatavale maksuteatele;

3.6 tasuma kõik liikluse ümbersuunamisega seonduvad kulutused;

3.7 tasuma ühistranspordi ümbersuunamisega seonduvad kulutused, sh reservbusside ja nende bussijuhtide valmisolekuga seonduvad kulutused.

4. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Osaühingule Allfilm, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile, Põhja Politseiprefektuurile, Häirekeskusele, Mittetulundusühingule Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja Maanteeametile ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Terje Krais

Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse nõuete osakonna juhataja linnasekretäri ülesannetes