Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Cramo Estonia AS ning Tallinna linna vahelise moodulmaja üürilepingu projekti heakskiitmine
Tallinna Linnavalitsus 28.06.2019 korraldus number 949
Redaktsiooni kehtivus:28.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. juuni

2019 nr

949-k

Cramo Estonia AS ning Tallinna linna vahelise moodulmaja üürilepingu projekti heakskiitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1 ja § 35 lg 5, riigihangete seaduse § 11 p 7 alusel ja tulenevalt soovist parandada Merivälja Kooli õpitingimusi

1. Kiita heaks Cramo Estonia AS ning Tallinna linna vaheline moodulmaja üürilepingu projekt (lisa) Merivälja Kooli õpitingimuste parandamiseks.

2. Volitada Tallinna Haridusameti juhatajat Andres Pajulat Tallinna linna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud lepingule.

3. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks Cramo Estonia AS-le, Merivälja Lasteaiale ja Merivälja Koolile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa