Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Balti keti 30. aastapäeva tähistamise ürituste kulude osaliseks katmiseks
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 944
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

944-k

Raha eraldamine Balti keti 30. aastapäeva tähistamise ürituste kulude osaliseks katmiseks

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ punkti 4.1.1 alusel ja tulenevalt linna soovist tähistada Balti keti 30. aastapäeva ning arvestades, et tegemist on ülelinnalise tähtsusega kuluga

1. Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna Kesklinna Valitsusele 10 500 eurot Balti keti 30. aastapäeva tähistamise ürituste kulude osaliseks katmiseks.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja linna finantsteenistusele.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär