Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 940
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

940-k

Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Tallinna Linnavalitsuse 11. oktoobri 2017 määruse nr 33 „Teenuse ja kauba hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3 lg 1 p 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 määruse nr 8 „Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus“ § 6 lg 1 p-ga 3

1. Kehtestada alates 1. septembrist 2019 Tallinna Ettevõtlusameti korraldatavate koolituste osalustasu ühele inimesele järgmiselt:

Nimetus

Hind käibemaksuta

Käibemaksu määr %

Lõpphind

1.

Ühepäevane konverents

50,00

20

60,00

2.

Koolitus 4 akadeemilist tundi

15,00

20

18,00

3.

Koolitus 8 akadeemilist tundi

29,17

20

35,00

2. Tunnistada 31. augustist 2019 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 korraldus nr 33-k „Tallinna Ettevõtlusameti korraldatava koolituspäeva osalustasu kehtestamine“.

3. Tallinna Ettevõtlusametil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Ettevõtlusametile.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär