Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks
Tallinna Linnavalitsus 26.06.2019 korraldus number 935
Redaktsiooni kehtivus:26.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

26. juuni

2019 nr

935-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ning tulenevalt Tallinna Filharmoonia 11. juuni 2019 avaliku ürituse loa taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Tallinna Filharmooniale (registrikood 75016088) Birgitta festivali 2019 korraldamiseks 9. augustist 2019 kuni 18. augustini 2019 Kloostri tee 9 Pirita kloostri varemetes Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel järgmistel aegadel:

1.1 9. augustil 2019 kella 20.00-st kuni 10. augustil kella 01.00-ni kontsert/etendus „Planeet Harmoonia“;

1.2 10. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni „Balletigala“;

1.3 11. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni ballett „Don Quijote“ Gruusia riiklik balletiteater;

1.4 14. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni ooper „Faust“ Moskva Novaja Opera;

1.5 16. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni ooper „Trubaduur“ Moskva Novaja Opera;

1.6 17. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni „Ooperigala“;

1.7 18. augustil 2019 kella 17.00-st - 23.55-ni vokaalgrupp Iisraelist „Voca People“.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Filharmooniale.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär