Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
SEVE Ehituse heategevusjooksu, IRONMAN Tallinna triatloni ja rahvatriatloni läbiviimiseks tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus ürituse ajal, teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2019 korraldus number 899
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2019 nr

899-k

SEVE Ehituse heategevusjooksu, IRONMAN Tallinna triatloni ja rahvatriatloni läbiviimiseks tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus ürituse ajal, teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§ 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks § 5 lg 1 p 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p-ga 2 ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt MTÜ Sportlik Eesti 12. juuni 2019 taotlusest

1. Lubada MTÜ-l Sportlik Eesti (registrikood 80392994) SEVE Ehituse heategevusjooksu, IRONMAN Tallinna triatloni ja rahvatriatloni läbiviimiseks sulgeda liiklusele järgmised tänavad järgmistel aegadel:

1.1 1. augustil 2019:

1.1.1 Kaarli puiestee kella 21.30-st kuni kella 21.55-ni;

1.1.2 Nunne tänav kella 21.30-st kuni kella 22.00-ni;

1.1.3 Toompea tänav ja Falgi tee kella 21.30-st kuni kella 22.05-ni;

1.1.4 Suurtüki tänav, Laboratooriumi tänav, Tolli tänav, Uus tänav, Olevimäe tänav, Rannamäe tee ja Margareeta aia kergliiklusteed ja Tornide väljaku kergliiklusteed kella 21.35-st kuni kella 22.15-ni;

1.1.5 Pikk tänav, Pühavaimu tänav, Vene tänav, Vana turg, Kuninga tänav ja Harju tänav kella 21.35-st kuni kella 22.30-ni;

1.2 3. augustil 2019:

1.2.1 Kalaranna tänava sõidutee kella 7.15-st kuni kella 17.30-ni ja kergliiklustee kella 10.45.-st kuni 23.59-ni;

1.2.2 Tööstuse tänav Kalaranna tänavast Kopli tänavani (välja arvatud ühistransport) ja Tööstuse tänava, Kopli tänava, Sitsi tänava ja Paljassaare tee ristmik kella 7.15-st kuni kella 17.30-ni;

1.2.3 Kopli tänav Tööstuse tänavast Sõle tänavani ja Kopli tänava, Sõle tänava ja Pelguranna tänava ristmik kella 7.15-st kuni kella 17.30-ni;

1.2.4 Pelguranna tänav kella 7.15-st kuni kella 17.30-ni;

1.2.5 Lahepea tänava kergliiklusteed 7.15-st kuni kella 17.30-ni;

1.2.6 Paldiski maantee kesklinnast väljuv suund Lahepea tänavast Ehitajate teeni ja Paldiski maantee  viadukti linnast väljuv suund kella 7.15-st kuni kella 17.30-ni;

1.2.7 Paldiski maantee Õismäe teelt Tähetorni teeni (välja arvatud sissesõiduks Inchcape Motorsi ja K-Rauda kaupluse hooneteni ja ühistranspordile kuni Mäeküla teeni) kella 7.15-st kuni kella 17.30-ni;

1.2.8 Kalaranna tänava kergliiklustee kella 11.00-st kella 24.00-ni;

1.2.9 Põhja puiestee Soo tänava ja Sadama tänava vahel,  Kalasadama tänav, Suur-Rannavärava tänav, Rannamäe tee Suurtüki tänava ja Kanuti tänava vahel, Mere puiestee Sadama tänava ja Suur-Rannavärava tänava vahel, Peetri tänava kergliiklustee, Kalaranna tänava kergliiklustee,  Aia tänav kella 11.15-st kuni 24.00-ni;

1.2.10 Viru tänav Aia tänava ja Raekoja platsi vahel, Vanaturu kael, Raekoja plats, Kullasepa tänav, Harju tänav kella 11.15-st kuni 24.00-ni, jalakäijatele võimaldatakse nimetatud tänavaid ületada;

1.2.11 Kanuti tänav ja Vabaduse väljak kella 11.00-st kuni 24.00-ni;

1.3 4. augustil 2019 Kalaranna tänav, Tööstuse tänav Kalaranna tänavast kuni Kopli tänavani, Kopli tänav Tööstuse tänavast kuni Kaluri tänavani, Kaluri tänav, Süsta tänav, Pelguranna tänav ja Stroomi ranna kergliiklusteed kella 11.00-st kuni kella 12.30-ni.

2. Keelata parkimine Pelguranna tänaval alates 2. augustil 2019 kella 17.00-st kuni 4. augustil 2019 kella 12.00-ni.

3. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

3.1 laupäeval 3. augustil 2019 kella 11.00-st kuni tööpäeva lõpuni ja 4. augustil 2019 kella 10.00-st kuni 13.00-ni:

3.1.1 suunata liinide nr 21 ja 21B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuistee ja Endla tänav, tehes peatuse Toompuiesteel A.Adamsoni peatuses;

3.1.2 suunata liinide nr 41 ja 41B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuistee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee;

3.1.3 suunata liini nr 3 autobussid Veerenni suunal ümbersõidule Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljak, Estonia puiestee, Teatri väljak;

3.1.4 suunata liini nr 3 autobussid Randla suunal ümbersõidule Narva maantee, Pärnu maantee, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suurtüki tänav, Põhja puiestee, Soo tänav, Tööstuse tänav, Erika tänav, Kopli tänav, Sitsi tänav, tehes ajutise peatuse Soo tänaval peale Põhja puiestee ristmikku;

3.1.5 suunata liini nr 73 autobussid kesklinnast väljuval suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, Vabaduse väljak,  Kaarli puiestee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suurtüki tänav, Põhja puiestee, Soo tänav, Tööstuse tänav, Erika tänav, Kopli tänav, Tööstuse tänav, tehes peatused Teatri väljakul Estonia peatuses, Vabaduse väljakul Vabaduse väljak peatuses, Soo tänaval peale Põhja puiestee ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Kopli tänaval enne Sitsi ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

3.1.6 suunata liini nr 73 autobussid kesklinna suunal ümbersõidule Tööstuse tänav, Niine tänav, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Vabaduse väljak, Pärnu maantee, tehes peatused Tööstuse tänaval Volta peatuses, Niine tänaval Põhja puiestee peatuses ja Vabaduse väljakul Vabaduse väljak autobussiliinide nr 9, 11, 16, 48 peatuses;

3.1.7 suunata liini nr 59 autobussid Pikakari suunal ümbersõidule Ristiku tänav, Kopli tänav, Paljassaare tee, tehes peatuse Kopli tänaval enne Sitsi tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses.

3.1.8 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele autobussiliinidele vabad sõidugraafikud;

3.2 laupäeval 3. augustil 2019 ühistranspordi tööpäeva algusest kuni kella 17.30-ni ja pühapäeval 4. augustil 2019 kella 10.00-st kuni 13.00-ni suunata liini nr 40 autobussid ümbersõidule Randla tänav, Puhangu tänav, tehes ajutise peatuse Puhangu tänaval peale Randla tänava ristmikku;

3.3 pühapäeval 4. augustil 2019 kella 10.00-st kuni 13.00-ni suunata liinide nr 33 ja 72 autobussid ümbersõidule Sõle tänav, Lõime tänav, Kopli tänav, Sõle tänav, tehes ajutise peatuse Sõle tänaval peale Kopli tänava ristmikku.

4. Vabastada MTÜ Sportlik Eesti (registrikood 80392994) käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu ning käesoleva korralduse punktis 3 nimetatud ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest.

5. MTÜ-l Sportlik Eesti tagada:

5.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

5.2 ärajäävatesse ühistranspordi peatustesse vastava info paigutamine;

5.3 liikluse reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust;

5.4 ürituse ajal osalejate ja teiste liiklejate ohutus;

5.5 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda;

5.6 linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

6. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks MTÜ-le Sportlik Eesti ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär