Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
XXVII laulupeo ja XX tantsupeo "Minu arm" ürituste korraldamiseks nõusoleku andmine, liikluskorraldus, tänavate ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2019 korraldus number 896
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni

2019 nr

896-k

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo „Minu arm“ ürituste korraldamiseks nõusoleku andmine, liikluskorraldus, tänavate ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 15 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 alusel ja võttes arvesse, et laulu- ja tantsupeod on eesti kultuuri tähtsündmused, nii Tallinna kui ka kogu Eesti Vabariigi kultuurielus olulised ning tulenevalt Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse 7. märtsi 2019 taotlusest teede ja tänavate sulgemiseks, ühistranspordi ümberkorraldamiseks ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamiseks ning 27. mai ja 28. mai 2019 avaliku ürituse loa taotlustest

1. Nõustuda avalike ürituste lubade väljastamisega Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele (registrikood 90005188) XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ ürituste korraldamiseks 4. juulist 2019 kuni 7. juulini 2019 Päästeameti Põhja päästekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Tallinna Transpordiameti, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Koguduse, asutuse Kadrioru Park ja Tallinna Linnakantselei kooskõlastustes esitatud tingimustel järgmistes kohtades ja aegadel:

1.1 Kalevi staadionil, Staadioni tn 3:

1.1.1 tantsupeo peaproov-etendus 4. juulil 2019 kella 15.00-st kuni 17.00-ni;

1.1.2 tantsupeo esimese etendus 4. juulil 2019 kella 19.00-st kuni 21.30-ni;

1.1.3 tantsupeo teine etendus 5. juulil 2019 kella 11.00-st kuni 13.30-ni;

1.1.4 tantsupeo kolmas etendus ning tantsijate simman 5. juulil 2019 kella 18.00-st kuni 23.00-ni;

1.2 Vabaduse väljakul rahvamuusikapidu 5. juulil 2019 kella 14.00-st kuni 17.00-ni;

1.3 Pärnu maantee ja Kaarli puiestee ristmikult kuni Lauluväljaku Mere värvateni rongkäik 6. juulil 2019 kella 10.00-st kuni 19.00-ni;

1.4 Lauluväljakul, Narva maantee 95:

1.4.1 laulupeo avakontsert 6. juulil 2019 kella 19.00-st kuni 22.30-ni;

1.4.2 laulupidu 7. juulil 2019 kella 14.00-st kella 20.30-ni.

2. Lubada Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusel (edaspidi ka ürituse korraldaja):

2.1 tantsupeo ettevalmistamise läbiviimiseks sulgeda liiklusele (välja arvatud ühissõidukid ja korraldajate erilubadega sõidukid) Juhkentali tänav 4. juulil 2019 kella 13.00-st kuni 23.00-ni ja 5. juulil 2019 kella 09.00-st kuni kella 23.00-ni;

2.2 tantsupeo läbiviimiseks sulgeda liiklusele (välja arvatud korraldajate erilubadega sõidukid)  Võistluse tänav, Herne tänav Staadioni tänavast kuni kergejõustikuhallini, Staadioni tänav ja Püssirohu tänav 1. juulil 2019 kella 07.00-st kuni 5. juulil kella 23.00-ni;

2.3 laulupeo läbiviimiseks sulgeda liiklusele (välja arvatud ühissõidukid ja korraldajate erilubadega sõidukid) Narva maantee Pirita tee ja Turba tee vahelisel lõigul 6. juulil 2019 kella 17.30-st kuni kella 24.00-ni ja 7. juulil 2019 kella 13.00-st kuni kella 22.00-ni;

2.4 laulupeo rongkäigu läbiviimiseks sulgeda liiklusele 6. juulil 2019 kella 09.00-st kuni orienteeruvalt kella 18.00-ni järgmised tänavad:

2.4.1 Vabaduse väljak;

2.4.2 Kaarli puiestee;

2.4.3 Roosikrantsi tänav Kaarli puiesteest kuni Roosikrantsi 15 majani;

2.4.4 Hariduse tänav;

2.4.5 Tõnismäe tänav;

2.4.6 Toompea tänav Kaarli puiestee ja Falgi tee vahel;

2.4.7 Wismari tänav Toompea tänava ja Kaarli puiestee vahel;

2.4.8 Toompuiestee Wismari tänava ja Toompuiestee tänava vahel;

2.4.9 Luise tänav Toompuiestee ja Koidu tänava vahel;

2.4.10 Koidu tänav Luise tänava ja Endla tänava vahel;

2.4.11 Endla tänav Suur-Ameerika tänava ja Tõnismäe tänava vahel, tagades väljasõidu Lõkke tänavalt Suur-Ameerika tänavale;

2.4.12 Pärnu maantee Liivalaia ja Suur-Ameerika tänava ristmiku ja Viru väljaku vahel;

2.5 laulupeo rongkäigu läbiviimiseks sulgeda liiklusele 6. juulil 2019 kella 11.00-st (ühistranspordile alates kella 12.00-st) kuni orienteeruvalt kella 18.00-ni järgmised tänavad:

2.5.1 Pärnu maantee Vabaduse väljakust kuni Viru väljakuni;

2.5.2 Viru väljak;

2.5.3 Narva maantee Viru väljaku ja Pirita tee vahel;

2.5.4 Pirita tee Narva maantee ja Vana-Pirita tee vahel;

2.5.5 Vana-Pirita tee Pirita tee ja Lauluväljaku mereväravate vahel;

3. Vabastada Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus käesoleva korralduse punktides 1 ja 2 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

4. Kehtestada lubatud suurimaks kiiruseks 30 km/h järgmistel tänavatel:

4.1 Juhkentali tänaval, Staadioni tänaval, Herne tänaval, Võistluse tänaval ja Püssirohu tänaval 1. juulil 2019 kella 10.00-st kuni 5. juulil 2019 kella 23.00- ni;

4.2 Narva maanteel Pirita tee ja J. Smuuli tee vahel ning Pirita teel Narva maantee ja „Eesti Näituste“ vahel 4. juulil 2019 kella 14.00-st kuni 7. juulil kella 23.00-ni;

4.3 Kuristiku tänaval Narva maantee ja Oru tänava vahel, Joa tänaval ja Oru tänaval Narva maantee ja Joa tänava vahel 3. juulil 2019 kella 07.00-st kuni 7. juulil 2019 kella 23.00-ni.

5. Keelata sõidukite parkimine (välja arvatud ürituse korraldaja erilubadega) järgmistel tänavatel:

5.1 Herne tänaval Staadioni tänavast kuni kergejõustikuhallini, Staadioni tänaval ja Püssirohu tänava vasakul sõidurajal 1. juuli 2019 kella 07.00-st kuni 5. juuli 2019 kella 23.00-ni;

5.2 Joa tänaval 3. juuli 2019 kella 07.00-st kuni 7. juuli kella 24.00-ni;

5.3 Oru hotelli esises parklas (sh „Pargi ja reisi“ parkla) 1. juulil 2019 kella 07.00-st kuni 8. juulil 2019 kella 14.00-ni;

5.4 alates 4. juuli 2019 kella 7.00-st kuni 7. juuli 2019 kella 24.00-ni järgmistel tänavatel:

5.4.1 Pirita tee kesklinnast väljuval sõidusuunal Vana-Pirita tee ja Pirita tee 20 vahelisel lõigul;

5.4.2 Vana-Pirita teel Pirita tee ja Pirita tee 20 vahelisel lõigul;

5.4.3 Lauluväljaku Lasnamäe väravate läheduses olevates parklates (Narva maanteest mere pool);

5.4.4 Kuristiku tänaval Narva maantee ja Oru tänava vahel lõigul ning Oru tänaval Narva maantee ja Joa tänava vahel (välja arvatud paremal teepoolel);

5.4.5 Narva maantee kesklinnast väljuva sõidusuunal Narva maantee 128 elamust kuni Turba tänavani;

5.5 alates 5. juuli kella 21.00-st kuni 6. juuli 2019 kella 18.00-ni järgmistel tänavatel:

5.5.1 Estonia puiesteel;

5.5.2 Gonsiori tänaval;

5.5.3 Raua tänaval;

5.5.4 Narva maanteel Viru ringristmikust kuni Pirita teeni;

5.5.5 Pirita teel;

5.5.6 Tõnismäe tänav;

5.5.7 Hariduse tänav;

5.5.8 Wismari tänav Toompuiestee ja Toompea tänava vahelisel lõigul;

5.5.9 Roosikrantsi tn Kaarli puiestee ja Roosikrantsi 15 elamu vahelisel lõigul;

5.5.10 Kaarli puiesteel Kaarli kiriku Tõnismäe bussipeatuse poolses parklas;

5.5.11 Toompuiesteel Wismari tänava ja Kaarli puiestee vahel;

5.5.12 Koidu tänaval Luise tänava ja Endla tänava vahel;

5.5.13 Endla tänav 8 parklas;

5.5.14 Endla tänav 4 parklas;

5.5.15 Endla tänav 15 parklas;

5.5.16 Pärnu maantee 8 ees;

5.5.17 Valli tänava ja Pärnu maantee ristmiku juures parklas;

5.5.18 Viru väljak 3 eest;

5.5.19 Narva maantee linna suunduval suunal Parda tänava ja Hobujaama tänava vahel;

5.5.20 Narva maantee 21 ja 25 vahelisel lõigul;

5.5.21 Narva maantee 31 parklas.

6. Keelata sõidukite peatumine Võistluse tänaval Püssirohu tänava ja Võistluse 23 elamu vahel  1. juuli 2019 kella 07.00-st kuni 5. juuli kella 23.00-ni.

7. Lubada korraldajate erilubadega sõidukite peatumine sõitjate väljumiseks või sisenemiseks Juhkentali tänava mõlemal sõidusuunal lõigul Staadioni tänav kuni Püssirohu tänav 1. juulil 2019 kella 07.00-st kuni 5. juulil kella 23.00-ni ning Narva maantee mõlemal sõidusuunal lõigul Oru tänav kuni Kuristiku tänav ja Pirita tee kesklinnast väljuva sõidusuuna 1 sõidurajal lõigul Vana-Pirita tee kuni Pirita tee 20 hooneni 4. juulil 2019 kella 07.00-st kuni 7. juulil kella 24.00-ni.

8. Lubada korraldajate erilubadega sõidukite parkimine järgmistel tänavatel:

8.1 alates 1. juuli 2019 kella 07.00-st kuni 5. juuli kella 23.00-ni:

8.1.1 Võistluse tn vasemal teepoolel alates Filtri teest kuni Võistluse 23 elamuni;

8.1.2 Juhkentali tänava 1. sõidurajal suunaga autobussijaama poole alates Püssirohu tänavast kuni jalakäijate ülekäigurajani Rimi kaupluse kõrval.

9. Muuta ühesuunaliseks:

9.1 Võistluse tänav suunaga Filtri teelt Püssirohu tänavale ja Püssirohu tänav suunaga Võistluse tänavalt Juhkentali tänavale 1. juulil 2019 kella  07.00-st kuni 05.juulil kella 23.00-ni;

9.2 Joa tänav suunaga Kuristiku tänavalt Oru tänavale 3. juulil 2019 kella 07.00-st kuni 7. juulil kella 24.00-ni.

10. Muuta Falgi tee kahesuunaliseks alates 5. juuli 2019 kella 21.00-st kuni 6. juulil 2019 rongkäigu lahkumiseni.

11. Luua Pirita teele Lauluväljaku mereväravate ja Russalka parkla vahele ajutine jalakäijate ülekäigurada 4. juuli kella 14.00-st kuni 7. juuli kella 23.00-ni.

12. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil 6. juulil 2019:

12.1 alates kella 09.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 18.00-ni):

12.1.1 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristumikku paiknevas ajutises peatuses ja Pärnu maanteel Kosmos ning Estonia puiesteel Vabaduse väljak peatustes;

12.1.2 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Suur-Ameerika tänav ja Luise tänav, tehes täiendava peatuse Liivalaia tänaval Keskhaigla peatuses;

12.1.3 liini nr 40 bussid ümbersõidule Paldiski maantee (tagasisuunal Tehnika tänav), Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav (tagasisuunal Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav), Ahtri tänav ja Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval;

12.1.4 liinide nr 21 ja 21B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Tehnika tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam, tehes täiendavad peatused Paldiski maanteel Tehnika peatuses;

12.1.5 liinide nr 21 ja 21B bussid Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Endla tänav, tehes täiendavad peatused Tehnika tänaval Kelmiküla ja Endla peatustes;

12.1.6 liinide nr 41 ja 41B bussid ümbersõidule Paldiski maantee, Toompuiestee, Balti jaam, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes peatused ümbersõidule jäävates ühistranspordipeatustes;

12.2 alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni):

12.2.1 lühendada bussiliinide nr 1A ja 8 marsruuti Pirita teel Lauluväljak peatuseni, tehes tagasipöörde peale peatust paiknevas tagasipöörde kohas;

12.2.2 suunata liinide nr 3 ja 73 bussid ümbersõidule Ahtri tänav, Hobujaama tänav, Hobujaama seisuplats, Ahtri tänav ja Mere puiestee, tehes ajutised alg- ja lõpp-peatused Hobujaama tänaval;

12.2.3 suunata liini nr 5 bussid ümbersõidule Metsakooli suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee, Narva maantee, Kose tee, tagasipöördega Pirita tee - Saare tee ristmiku piirkonnas, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia busside ja Vabaduse väljak trollibusside peatuses ning Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses;

12.2.4 suunata liini nr 5 bussid ümbersõidule Männiku suunal Kose tee, Vabaõhukooli tee, Rahvakooli tee, Kelluka tee, Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes;

12.2.5 suunata liinide nr 18, 20, 20A ja 36 bussid ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, tagasipööre Gonsiori tänaval enne Maneezi tänava ristmikku, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Estonia bussipeatuses, Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kivisilla peatuses, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes;

12.2.6 suunata liini nr 15 bussid ümbersõidule Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Estonia puiestee ja Teatri väljak, tehes täiendava peatuse Gonsiori tänaval bussiliinide nr 9, 11 ja 46 Kivisilla peatuses;

12.3 alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 18.00-ni):

12.3.1 suunata liinide nr 44 ja 51 bussid ümbersõidule Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J. Smuuli tee ja Liikuri tänav;

12.3.2 suunata liini nr 35 bussid ümbersõidule J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee ja J. Smuuli tänav;

12.3.3 suunata liinide nr 29 ja 60 bussid ümbersõidule Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A.Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Laagna tee, J.Smuuli tee ja Narva maantee;

12.3.4 suunata liini nr 2 bussid ümbersõidule Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Pronksi tänav ja Tartu maantee, tehes peatuse Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel;

12.3.5 suunata liinide nr 34A ja 38 bussid ümbersõidule Pärnamäe tee, Kloostrimetsa tee, Lükati tee, Kose tee, Narva maantee, J. Smuuli tee, Laagna tee, Gonsiori tänav, Kivisilla tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, J. Smuuli tee, Narva maantee, Kose tee, Lükati tee, Kloostrimetsa tee ja Pärnamäe tee;

12.3.6 teha bussiliinidel nr 29, 34A, 35, 38, 44, 51 ja 60 täiendav peatus Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses enne trammiteed Kivisilla tänava ja A. Laikmaa tänava vahel;

12.4 alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt 18.00-ni) pikendada liini nr 50 busside marsruuti kesklinna Majaka tänav, Lubja tänav, Tartu maantee, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav ja Gonsiori tänav ning Lasnamäe suunal Gonsiori tänav, Pronksi tänav, Tartu maantee, Lasnamäe tänav, Majaka tänav, Peterburi tee, Majaka tänav ja Majaka põik, tehes peatused Majaka tänaval Majaka põik kesklinna suunal trammipeatuses, Sikupilli ja Majaka mõlemal suunal trammipeatustes, Tartu maanteel Bussijaam ja Keskturg mõlemal suunal bussipeatustes, Rävala puiesteel kesklinna suunal Tornimäe bussipeatuses, Gonsiori tänaval Kivisilla bussiliinide nr 67 ja 68 peatuses;

12.5 alates kella 11.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni):

12.5.1 lühendada trollibussiliini nr 3 marsruuti Endla tänava - Koidu tänava ristmikuni;

12.5.2 suunata liini nr 1 trollibussid Balti jaama;

12.5.3 teha peatused ümbersõidumarsruudile jäävates ühistranspordipeatustes;

12.6 katkestada trammiliiklus kõikidel liinidel alates kella 12.00-st kuni laulupeo rongkäigu lõpuni (orienteeruvalt kella 18.00-ni);

12.7 teha kolonnide kogunemiskohtades ja rongkäigu liikumise trassil trollibussi õhuliinid pingetuks kella 11.15-st ja trammiliinid kella 12.15-st.

13. Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusel tagada:

13.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

13.2 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

14. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusele ja Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

15. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mihhail Kõlvart

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär