Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamaale valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 korraldus number 379
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

20. märts

2019 nr

379-k

Linnamaale valitseja määramine

Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord” § 2, § 4 lg 5 ja § 6 lg 1 alusel

1. Määrata Kristiine Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis oleva Järve tn 40b kinnisasja valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 12785850;

katastritunnus: 78401:101:4087;

pindala: 148 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 590 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 21. augusti 2018 maatüki maksustamishinna õiendile nr 183.

2. Määrata Mustamäe Linnaosa Valitsus Tallinna linna omandis oleva J. Sütiste tee 3b kinnisasja valitsejaks järgmiselt:

kinnistusregistriosa nr: 13632250;

katastritunnus: 78401:101:4336;

pindala: 41 m²;

sihtotstarve: üldkasutatav maa;

maksustamishind: 160 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 26. novembri 2018 maatüki maksustamishinna õiendile nr 284.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet Tallinna linna omandis olevate järgmiste kinnisasjade valitsejaks:

3.1 aadress: Randvere tee 89;

kinnistusregistriosa nr: 13844750;

katastritunnus: 78401:101:4341;

pindala: 264 m²;

sihtotstarve: tootmismaa;

maksustamishind: 4050 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 31. mai 2018 maatüki maksustamishinna õiendile nr 128;

3.2 aadress: Madli tänav T2;

kinnistusregistriosa nr: 13442250;

katastritunnus: 78401:101:4214;

pindala: 2409 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 10 170 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 23. oktoobri 2018 maatüki maksustamishinna õiendile nr 244;

3.3 aadress: Vabaduse puiestee T25;

kinnistusregistriosa nr: 12750850;

katastritunnus: 78401:101:4083;

pindala: 1125 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 4750 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 21. augusti 2018 maatüki maksustamishinna õiendile nr 180;

3.4 aadress: Vana-Veerenni tn 4b;

kinnistusregistriosa nr: 13898650;

katastritunnus: 78401:101:4327;

pindala: 90 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

maksustamishind: 810 eurot vastavalt Tallinna Linnavaraameti 26. novembri 2018 maatüki maksustamishinna õiendile nr 291;

3.5 aadress: Taludevahe tänav T11;

kinnistusregistriosa nr: 18745901;

katastritunnus: 78406:612:0032;

pindala: 3353 m²;

sihtotstarve: transpordimaa;

kinnisasja väärtus 70 000 eurot vastavalt Harju Maakohtu 03.12.2018 määrusele.

4. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Mustamäe Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Kommunaalametile.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär