Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine"
Tallinna Linnavalitsus 20.03.2019 istungi protokoll number 14/11
Redaktsiooni kehtivus:20.03.2019 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

20. märts 2019 nr 14

Päevakorrapunkt 11

Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“

O t s u s t a t i:

esitada Tallinna Linnavolikogule otsuse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 23. septembri 1999 otsusega nr 215 kehtestatud Kinnistute Rannamõisa tee 16 ning Vana-Rannamõisa tee 19 ja 21 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine“.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

VÄLJAVÕTE ÕIGE