Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine
Tallinna Linnavolikogu 21.02.2019 määrus number 4 [RT IV, 28.02.2019, 29]
Jõustumine:03.03.2019
Redaktsiooni kehtivus:03.03.2019 - ... [RT IV, 28.02.2019, 29]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. veebruar 2019 nr 4

Harju maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lg-te 1 ja 6 ning § 704 lg 2 alusel.

§ 1.  Kiita heaks Harju maakonna arengustrateegia 2035+ (lisatud), v.a kohaliku omavalitsuse tegevustasandi tegevus ja tegevussuund „Ülemiste järve muutmine linnaruumi osaks, kallasvööndi puhke- ja rekreatsiooni eesmärgil avamine ja virgestusala rajamine“ seletuskirjas toodud põhjustel.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel korraldada ettepaneku esitamine § 1 nimetatud tegevussuuna välja jätmiseks Harju maakonna arengustrateegiast 2035+ .

Mihhail Kõlvart

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa 1
Lisa 2