Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 101. aastapäeva üritustega ning vabaõhukontserdi "Aja mustrid" korraldamisega
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2019 korraldus number 243
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2019 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2019 nr

243-k

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Vabaduse väljakul ja liikluskorraldus seoses Eesti Vabariigi 101. aastapäeva üritustega ning vabaõhukontserdi „Aja mustrid“ korraldamisega

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg-te 3 ja 4, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ § 1, 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 5, 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ § 6 lg 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel, tulenevalt Eesti Vabariigi 101. aastapäeva ürituste korraldamisest 23. ja 24. veebruaril 2019 Vabaduse väljakul ning Kaitseväe 14. jaanuari 2019 avaliku ürituse loa taotlusest, 21. jaanuari 2019 teede ja tänavate sulgemismaksu ja liikluse ümberkorraldamise kulude tasumisest vabastamise taotlusest ja 22. jaanuari 2019 tee ajutise sulgemise taotlusest, Kadrioru Pargi 7. veebruari 2019 teede ja tänavate sulgemise taotlusest ning Riigikogu Kantselei 5. veebruari 2019 teede ja tänavate sulgemismaksu ja liikluse ümberkorraldamise kulude tasumisest vabastamise taotlusest ning 7. veebruari 2019 teede ja tänavate sulgemise taotlusest.

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Kaitseväele (registrikood 70008641) Eesti Vabariigi 101. aastapäeva paraadi peaproovi korraldamiseks 23. veebruaril 2019 kella 20.00-st kuni kella 24.00-ni ja paraadi korraldamiseks Vabaduse väljakul 24. veebruaril 2019 kella 11.00-st kuni kella 15.30-ni.

2. Keelata sõidukite peatumine ja parkimine (välja arvatud erilubadega):

2.1 Valli tänav parklas 23. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni 24. veebruaril kella 14.00-ni;

2.2 Rannamäe teel Väike-Rannaväravast kuni Mere puiesteeni alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril kella 14.00-ni;

2.3 Mere puiesteel Rannamäe teest kuni Viru ringristmikuni alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril kella 14.00-ni;

2.4 Viru tänaval Viru ringristmikust kuni Aia tänavani alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril kella 14.00-ni;

2.5 Vana turu tänaval, Kuninga tänaval, Harju tänaval ja Vabaduse väljakul alates 23. veebruaril 2019 kella 18.00 kuni 24. veebruaril 2019 kell 14.00-ni;

2.6 Vabaduse väljak 3, 5 ja 7, Roosikrantsi 1, 2 ja 3 hoonete ees alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st-st kuni 24. veebruaril kella 16.00-ni;

2.7 Komandandi teel alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st-st kuni 24. veebruaril kella 16.00-ni;

2.8 Rüütli tänaval Harju tänavast kuni Rüütli 6 ja 11 hooneteni alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril kella 16.00-ni;

2.9 Falgi teel Toompea tänavast kuni Toompuiesteeni alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril kella 16.00-ni;

2.10 Toompuiesteel Kaarli puiesteelt kuni Tõnismäe tänavani alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril kella 14.00-ni;

2.11 Tõnismäe tänaval Rahvusraamatukogu ees ning Kaarli puiesteelt kuni Tõnismäe hooneni nr 5 alates 23. veebruaril 2019 kella 15.00-st kuni 24. veebruaril kella 14.00-ni.

3. Sulgeda liikluseks:

3.1 Falgi tee kõnnitee Kuberneri aia ulatuses 23. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni 24. veebruaril 2019 kella 15.00-ni;

3.2 Toompea tänava ja Falgi tee sõidutee osa 24. veebruaril 2019 kella 06.30-st kuni kella 08.30-ni;

3.3 Toom-Kooli tänava sõidutee Rutu tänava ja Lossi platsi vahel 24. veebruaril 2019 kella 06.30-st kuni kella 11.00-ni;

3.4 Toompea tänav Wismari tänava ja Kaarli puiestee vahel 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 08.00-st kuni kella 16.00-ni;

3.5 Komandandi tee 23. veebruaril 2019 kella 15.00 kuni 24. veebruaril 2019 kella 16.00-ni;

3.6 Vabaduse väljaku jalakäijate ala 23. veebruaril 2019 kella 07.00 kuni 24. veebruaril 2019 kella 16.00;

3.7 Harju tänav 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 08.00-st kuni kella 16.00-ni;

3.8 Kuninga tänav 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 08.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.9 Vana turu tänav 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 08.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.10 Viru tänav 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 08.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.11 Vabaduse väljaku maa-alune parkla  23. veebruaril 2019 kella 18.00-st kuni 24. veebruaril 2019 kella 16.00-ni;

3.12 Vabaduse väljak ja Kaarli puiestee 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 08.00-st kuni kella 16.00-ni;

3.13 Tõnismäe tänav Kaarli puiestee poolne ots 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 08.00-st kuni kella 16.00-ni;

3.14 Roosikrantsi tänava Kaarli puiestee poolne lõik 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 08.00-st kuni kella 16.00-ni;

3.15 Pärnu maantee Viru ringristmiku ja Kaarli puiestee vahel 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.16 Georg Otsa tänava Pärnu maantee poolne lõik 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.17 Suur-Karja tänava Pärnu maantee poolsed lõik 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni kella 23.59-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.18 Estonia puiestee Kentmanni tänava ja Pärnu maantee vahel 24. veebruaril 2019 kella 08.30-st kuni kella13.30-ni;

3.19 Mere puiestee Ahtri tänava ja Viru ringristmiku vahel 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.20 Kanuti tänav Mere puiestee poolne lõik 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.21 Inseneri tänav Mere puiestee poolne lõik 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.22 Viru ringristmik 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni kella 13.30-ni;

3.23 Rävala puiestee, Kaubamaja tänavale suunduv suunavöönd Lembitu tänava ja A. Lauteri tänava vahel 23. veebruarist 2019 kella 07.00 kuni 25. veebruari kella 03.00-ni;

3.24 Teatri väljak, Islandi väljak ja Rävala puiestee, Kentmanni tänavale suunduv suunavöönd 24. veebruaril 2019 kella 18.30-st kuni 25. veebruaril 2019 kella 3.00-ni.

4. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

4.1 suunata 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni 24.00-ni:

4.1.1 liinide nr 1 ja 3 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes ajutise lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

4.1.2 liinide nr 9, 11, 16, 17, 17A, 23, 24, 24A, 42, 46 ja 48 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Pärnu maanteel mõlemal suunal paiknevates Kosmos ning Estonia puiesteel mõlemal suunal paiknevates Vabaduse väljak peatustes;

4.1.3 liini nr 40 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ning linnast väljuval suunal Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Autobussiterminal, Narva maantee, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes täiendavad peatused kesklinnast väljuval suunal Mere puiesteel paiknevas Mere puiestee peatuses ja mõlemal suunal paiknevates Balti jaam peatustes ning lõpp-peatuse Hobujaama tänaval autobusside seisuplatsi sissesõidu teel;

4.1.4 liinide nr 21 ja 21B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Tehnika tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam, tehes täiendavad peatused Suur-Ameerika tänaval Koidu ja Paldiski maanteel Tehnika peatustes;

4.1.5 liinide nr 21 ja 21B bussid Kakumäe suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, tehes täiendavad peatused Pärnu maanteel paiknevas Vabaduse väljak ja Kosmos peatustes;

4.1.6 liinide nr 41 ja 41B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam;

4.1.7 liinide nr 41 ja 41B bussid Kakumäe suunal ümbersõidule Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee;

4.2 suunata 24. veebruaril 2019 kella 8.00-st kuni orienteeruvalt kella 16.00-ni:

4.2.1 liini nr 1 trollibussid Balti jaama;

4.2.2 liini nr 3 trollibussid Endla tänava ja Suur-Ameerika tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse Suur-Ameerika tänaval linnast väljuva suuna Koidu peatuses;

4.2.3 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid kesklinna suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses ja Pärnu maanteel Kosmos ning Estonia puiesteel Vabaduse väljak peatustes;

4.2.4 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 bussid linnast väljuval suunal ümbersõidule Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Suur-Ameerika tänav ja Luise tänav, tehes täiendavad peatused Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes;

4.2.5 liinide nr 41 ja 41B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam;

4.2.6 liinide nr 41 ja 41B bussid Kakumäe suunal ümbersõidule Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee;

4.2.7 liinide nr 21 ja 21B bussid Balti jaama suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Luise tänav, Tehnika tänav, Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee ja Balti jaam, tehes täiendavad peatused Paldiski maanteel Tehnika peatuses;

4.2.8 liinide nr 21 ja 21B bussid Kakumäe suunal ümbersõidule Toompuiestee, Endla tänav, tehes täiendava peatuse Toompuiesteel A. Adamsoni peatuses;

4.3 suunata 24. veebruaril 2019 kella 8.00-st kuni 12.00-ni ja 13.30-st kuni orienteeruvalt kella 16.00-ni liini nr 40 bussid ümbersõidule linnast väljuval suunal Hobujaama tänav, Viru bussiterminal, Narva maantee, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes täiendavad peatused Mere puiesteel Mere puiestee ja Toompuiesteel Balti jaam peatustes;

4.4 katkestada 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni 13.30-ni liinidel nr 1, 2, 3 ja 4 trammide liiklus mõlemal suunal Estonia puiestee ristmiku ja Viru väljaku vahelisel Pärnu maantee lõigul;

4.5 suunata 24. veebruaril 2019 kella 12.00-st kuni 13.30-ni:

4.5.1 liini nr 5 bussid ümbersõidule Männiku suunal Narva maantee, V. Reimani tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kivisilla, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes;

4.5.2 liini nr 5 bussid ümbersõidule Metsakooli suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, Laikmaa tänav ja Narva maantee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Vabaduse väljaku ja Estonia ja A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa peatustes;

4.5.3 liini nr 18 bussid ümbersõidule Laagri suunal Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes;

4.5.4 liini nr 36 bussid ümbersõidule Pärnu maantee, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav ja Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Vabaduse väljak, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes;

4.5.5 liini nr 40 bussid ümbersõidule linnast väljuval suunal Hobujaama tänav, Viru bussiterminal, Narva maantee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Raua tänav, Pronksi tänav, Jõe tänav, Ahtri tänav, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes täiendava peatuse Toompuiesteel Balti jaam peatuses;

4.5.6 liini nr 3 bussid ümbersõidule Veerenni suunal Mere puiestee, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ja A. Laikmaa tänav ja Randla suunal Narva maantee, Hobujaama tänav, Ahtri tänav ja Mere puiestee;

4.5.7 liini nr 73 bussid ümbersõidule kesklinnast väljuval suunal Pärnu maantee, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav, Hobujaama tänav, Ahtri tänav ja Mere puiestee, tehes täiendavad peatused Estonia puiesteel Vabaduse väljak ja Estonia ning A. Laikmaa tänaval A. Laikmaa peatustes;

4.5.8 liini nr 20 bussid Pääsküla jaam suunal ümbersõidule Jõe tänav, Pronksi tänav, Raua tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Lembitu tänav, Liivalaia tänav, Pärnu maantee, tehes täiendavad peatused Gonsiori tänaval Kivisilla, Teatri väljakul Estonia ja Liivalaia tänaval Keskhaigla peatustes;

4.6 suunata 23. veebruaril 2019 kella 07.00-st kuni 24. veebruari 2019 kella 18.30-ni liini nr 15 autobussid Sõjamäe suunal ümbersõidule Teatri väljak, Lembitu tänav, Vambola tänav, A. Lauteri tänav ja Rävala puiestee;

4.7 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 8.00-st kuni orienteeruvalt kella 16.00-ni kehtestatakse trollibussiliinidele nr 1 ja 3 ning bussiliinidele nr 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24, 24A, 40, 41, 41B ja 42 vabad sõidugraafikud;

4.8 suunata 24. veebruaril 2019 kella 18.30-st kuni 24.00-ni:

4.8.1 liinide nr 1 ja 3 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes ajutise lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

4.8.2 liinide nr 31 ja 67 autobussid ümbersõidule Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee ja Gonsiori tänav, tehes täiendava peatuse Teatri väljakul autobussiliinide nr 22, 24 ja 24A Estonia peatuses;

4.8.3 liinide nr 16, 17, 17A ja 23 autobussid kesklinnast väljuval suunal ümbersõidule Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav, Rävala puiestee, Liivalaia tänav ja Juhkentali tänav (nr 17, 17A ja 23), tehes täiendava peatuse Estonia puiesteel paiknevas Estonia peatuses ning kesklinna suunal Liivalaia tänav, Rävala puiestee, Kaubamaja tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused Liivalaia tänaval Hotell Olümpia, Kaubamaja tänaval Kaubamaja ja Teatri väljakul autobussiliinide nr 22, 24 ja 24A Estonia peatuses;

4.8.4 liini nr 54 autobussid ümbersõidule Juhkentali tänav, Liivalaia tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, Gonsiori tänav, A. Laikmaa tänav, Rävala puiestee, Liivalaia tänav ja Juhkentali tänav, tehes täiendavad peatused Liivalaia tänaval kesklinna suunal Hotell Olümpia peatuses ja Teatri väljakul autobussiliinide nr 22, 24 ja 24A Estonia peatuses;

4.8.5 liini nr 42 autobussid ümbersõidule Kaubamaja tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak ja Estonia puiestee, tehes täiendava peatuse Teatri väljakul autobussiliinide nr 22, 24 ja 24A Estonia peatuses;

4.8.6 liini nr 3 autobussid Randla suunal ümbersõidule Liivalaia tänav, Rävala puiestee, A. Laikmaa tänav ja Gonsiori tänav, tehes täiendava peatuse Liivalaia tänaval paiknevas Hotell Olümpia peatuses ning Veerenni suunal Teatri väljak, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav, Rävala puiestee, Liivalaia tänav, tehes täiendavad peatused Teatri väljakul autobussiliinide nr 22, 24 ja 24A Estonia ja Liivalaia tänaval Hotell Olümpia peatustes;

4.8.7 liini nr 15 autobussid linnast väljuval suunal ümbersõidule A. Laikmaa tänav, Gonsiori tänav, Estonia puiestee, Teatri väljak, Estonia puiestee, A. Laikmaa tänav, Rävala puiestee ja Tartu maantee, tehes täiendava peatuse Teatri väljakul autobussiliinide nr 22, 24 ja 24A Estonia peatuses ning kesklinna suunal Tartu maantee, Rävala puiestee ja A. Laikmaa tänav.

4.9 kehtestada 23. veebruaril 2019 kella 19.00-st kuni 24.00-ni ja 24. veebruaril 2019 kella 8.00-st kuni orienteeruvalt kella 16.00-ni trollibussiliinidele nr 1 ja 3 ning bussiliinidele nr 16, 17, 17A, 21, 21B, 23, 24, 24A, 40, 41, 41B ja 42 vabad sõidugraafikud.

5. Tallinna Kommunaalametil tagada vajadusel 23. veebruaril 2019 kella 19.00-ks:

5.1 ajutise autobussipeatuse ooteplatvormide lumest puhastamine 20 meetri pikkusel lõigul Endla tänaval kesklinna suunal vahetult enne Suur-Ameerika tänava ristmikku;

5.2 autobusside parkimiskohtade lumest puhastamine Falgi teel.

6. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil korraldada reguleerijate abil autobussiliinide nr 17, 17A, 23 ja 54 vasakpöörde sooritamine Liivalaia tänavalt Juhkentali tänavale.

7. Vabastada Riigikogu Kantselei riigilipu piduliku heiskamise tseremoonia ning Kaitsevägi paraadi ja peaproovi ajaks teede ja tänavate sulgemise maksust, ühistranspordi ümbersuunamisega kaasnevatest kuludest ning saamata jääva parkimistasu hüvitamisest.

8. Jätta ajutise liikluskorralduse kulud Kaitseväe kanda.

9. Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

10. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Riigikogu Kantseleile, Kaitseväele, Tallinna Transpordiametile, Tallinna Kommunaalametile, Tallinna Kultuuriametile, Tallinna Munitsipaalpolitseiametile, Kardioru Pargile, Tallinna Kesklinna Valitsusele, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ning Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuurile.

11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu maantee 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär