Informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks

Tallinna Linnavalitsus 06.02.2019 istungi protokoll number 7/36

Redaktsiooni kehtivus 06.02.2019 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

6. veebruar 2019 nr 7

Päevakorrapunkt 36

Informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks

O t s u s t a t i:

võtta teadmiseks seletuskirjas toodud informatsioon koostöölepingutest juriidiliste isikutega, kes pakuvad Tallinna linnale koostööd pensionilisa soodustuste andmiseks.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

VÄLJAVÕTE ÕIGE

Lisa