Tallinna Linnavalitsus 30.01.2019 määrus number 9.
Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine