Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.01.2019 määrus number 5 [RT IV, 17.01.2019, 13]
Jõustumine:20.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:20.01.2019 - ... [RT IV, 17.01.2019, 13]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. jaanuar 2019 nr 5

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste põhimääruste muutmine

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 7 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 21. augusti 2013 määruse nr 122 „Tallinna Männiku Lasteaia põhimäärus” paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠2. Lasteasutuse asukoht

Lasteasutus asub Tallinnas. Lasteasutuse postiaadress on Kraavi tn 4, 11212 Tallinn.”.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsuse 28. augusti 2013 määruse nr 147 „Tallinna Liivaku Lasteaia põhimäärus” paragrahv 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

㤠6. Struktuur

Lasteasutuses on sõime-, lasteaia- ja liitrühmad ning sobitusrühmad.”.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär