Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2019. aastal
Tallinna Linnavalitsus 09.01.2019 määrus number 4 [RT IV, 15.01.2019, 7]
Jõustumine:18.01.2019
Kehtetuks tunnistamine:31.12.2019
Rakendamise kuupäev:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivus:18.01.2019 - 31.12.2019 [RT IV, 15.01.2019, 7]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  9. jaanuar 2019 nr 4

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2019. aastal

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord” § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Lapsehoiuteenuse hüvitise määr

Lapsehoiuteenuse hüvitise määr on 2019. aastal kuni 173,5 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär