Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus Vabaduse väljakul ja Kaarli puiesteel 25. septembril 2018 toimuva Püha Isa paavst Franciscuse missa läbiviimise ajal
Tallinna Linnavalitsus 19.09.2018 korraldus number 1347
Redaktsiooni kehtivus:19.09.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. september

2018 nr

1347-k

Liikluskorraldus Vabaduse väljakul ja Kaarli puiesteel 25. septembril 2018 toimuva Püha Isa paavst Franciscuse missa läbiviimise ajal

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine § 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" § 3 lg 1 p-ga 1 ja võttes arvesse, et paavsti visiit on ajalooline ja seeläbi linnaelu aspektist oluline sündmus

1. Sulgeda 25. septembril 2018 kella 13.00-st kella 19.00-ni Püha Isa paavst Franciscuse missa läbiviimiseks mootorsõidukite liikluseks Vabaduse väljak ja Kaarli puiestee Vabaduse väljaku ja Toompea tänava ristmiku vahelisel alal.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

2.1 suunata 25. septembril 2018 kella 13.00-st kuni 19.00-ni:

2.1.1 liinide nr 1 ja 3 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes ajutise lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunal paiknevas Tõnismägi trollipeatuses;

2.1.2 liinide nr 9, 11, 16, 17, 17A, 22, 23, 24, 24A, 42, 46 ja 48 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule marsruudil Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Pärnu maanteel mõlemal suunal paiknevates Kosmose (v a liinide nr 9, 11 ja 46 autobussid) ning Estonia puiesteel mõlemal suunal paiknevates Vabaduse väljaku peatustes;

2.1.3 liini nr 40 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal marsruudil Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ning linnast väljuval suunal Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Autobussiterminal, Narva maantee, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes täiendavad peatused kesklinnast väljuval suunal Mere puiesteel paiknevas Mere puiestee peatuses ja mõlemal suunal paiknevates Balti jaama peatustes ning lõpp-peatuse Hobujaama tänaval autobusside seisuplatsi sissesõidu teel;

2.1.4 liinide nr 21, 21B, 41 ja 41B autobussid Balti jaama suunal ümbersõidule marsruudil Kaarli puiestee, Toompea tänav ja Kaarli puiestee, tehes ajutise peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunal paiknevas Tõnismägi trollipeatuses;

2.1.5 liinide nr 21 ja 21B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule marsruudil Pärnu maantee, Suur-Ameerika tänav ja Endla tänav, tehes täiendavad peatused Pärnu maanteel paiknevates Vabaduse väljaku ja Kosmose peatustes;

2.1.6 suunata liinide nr 41 ja 41B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule marsruudil Pärnu maantee, Tõnismägi tänav, Toompea tänav, Kaarli puiestee ja Toompuiestee, tehes täiendava peatuse Pärnu maanteel paiknevas Vabaduse väljaku peatuses.

3. Tallinna Transpordiametil:

3.1 tagada korralduse punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 teavitada Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi korralduse punktis 2 nimetatud trolli- ja autobusside ümbersõidust, samuti MTÜ-d Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja Estonian Lines OÜ-d;

3.3 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär