Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mittetulundusühingule Pro Jalgratturite Klubi Balti Keti Velotuuri läbiviimiseks tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.08.2018 korraldus number 1159
Redaktsiooni kehtivus:15.08.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. august

2018 nr

1159-k

Mittetulundusühingule Pro Jalgratturite Klubi Balti Keti Velotuuri läbiviimiseks tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 4, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt mittetulundusühingu Pro Jalgratturite Klubi 13. juuli 2018 teede ja tänavate sulgemise taotlusest ning teede ja tänavate sulgemise maksu vabastamise taotlusest

1. Lubada mittetulundusühingul Pro Jalgratturite Klubi (registrikood 80112339) Balti Keti Velotuuri läbiviimise ajal sulgeda liiklusele järgmised tänavad järgmistel aegadel:

1.1 Rummu tee, Kose tee Rummu tee ja Lükati tee vahelises lõigus ja Lükati tee 23. augustil 2018 kella 17.00-st kuni kella 21.00-ni;

1.2 Pirita tee linnast väljuv sõidusuund Rummu tee ja Kloostrimetsa tee vahelisel lõigul, Kloostrimetsa tee Pirita tee ja Lükati tee vahelisel lõigul, Lükati tee, Kose tee Lükati tee ja Rummu tee vahelisel lõigul ja Rummu tee 24. augustil 2018 kella 10.00-st kuni kella 16.00-ni.

2. Keelata sõidukite (välja arvatud mittetulundusühingu Pro Jalgratturite Klubi loaga) peatumine Lossi platsil ja Toompea tänaval Lossi platsi ja Komandandi tee vahelisel lõigul 24. augustil 2018 kella 7.00-st kuni kella 12.00-ni.

3. Vabastada mittetulundusühing Pro Jalgratturite Klubi Balti Keti Velotuuri toimumise ajal korralduse punktis 1 täheldatud tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest ja korralduse punktis 2 täheldatud saamata jäänud parkimise tasu hüvitamisest.

4. Mittetulundusühingul Pro Jalgratturite Klubi tagada:

4.1 ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

4.2 elanike ja asutuste juurdepääs suletud liikluseks Rummu tee piirkonda ning linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

5. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks mittetulundusühingule Pro Jalgratturite Klubi.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär