Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Sõpruse pst 248 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tondi Põhikool)
Tallinna Linnavalitsus 13.07.2018 korraldus number 1100
Redaktsiooni kehtivus: - 25.11.2020

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 25.11.2020 nr 1285

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. juuli

2018 nr

1100-k

 

 

Sõpruse pst 248 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Tondi Põhikool)

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 66 lg-ga 4, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Haridusameti 22. juuni 2018 pöördumisest nr 2.-5/1254-1 ja Tallinna Lastekodu 29. juuni 2018 nõusolekust nr 1-16/284-2

 

 

         

1. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallataval asutusel Tallinna Lastekodu (registrikood 75022539) anda Tallinna Haridusameti hallatavale asutusele Tallinna Tondi Põhikool (registrikood 75016467) kasutusse tasuta Sõpruse pst 248 hoone A-korpuse II korruse äriruumid, üldpinnaga 185,5 m² vastavalt korralduse lisas näidatud plaanile järgmistel tingimustel:

1.1 äriruumid antakse kasutusse 1. augustil 2018;

1.2 äriruumide kasutusõigus kestab kuni Tallinna Tondi Põhikooli koolihoone renoveerimistööde lõppemiseni;

1.3 äriruume kasutatakse õpilaskodu teenuse osutamiseks;

1.4 kasutaja tasub äriruumide kasutamisega seotud kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud) ning üüritavate äriruumide eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud proportsionaalselt kasutatavate äriruumide suurusele;

1.5 äriruumi allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile, Tallinna Lastekodule ja Tallinna Tondi Põhikoolile.

 

 

 

 

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lisa - Sõpruse pst 248 hoone A-korpuse II korruse äriruumide plaan