Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
MTÜ-le Sportlik Eesti tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEVE Ehituse Heategevusjooksu, IRONMAN Tallinna triatloni läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 13.07.2018 korraldus number 1099
Redaktsiooni kehtivus:13.07.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

13. juuli

2018 nr

1099-k

MTÜ-le Sportlik Eesti tänava ajutise sulgemise loa andmine, liikluskorraldus SEVE Ehituse Heategevusjooksu, IRONMAN Tallinna triatloni läbiviimise ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4, § 72 lg 3 ja § 12 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine§ 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks § 5 lg 1 p 4 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" § 3 lg 1 p-ga 2 ja võttes arvesse, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline ning tulenevalt MTÜ Sportlik Eesti 26. juuni 2018 taotlusest

1. Lubada MTÜ-l Sportlik Eesti (registrikood 80392994) SEVE Ehituse Heategevusjooksu ja IRONMAN Tallinna triatloni läbiviimiseks sulgeda liiklusele (v.a käesoleva korralduse punktides 4 ja 5 nimetatud ühistransport korralduses nimetatud tingimustel) järgmised tänavad järgmistel aegadel:

1.1 3. augustil 2018:

1.1.1 Kaarli puiestee kella 21.40-st kuni kella 21.50-ni;

1.1.2 Nunne tänav kella 21.44-st kuni kella 22.00-ni;

1.1.3 Toompea tänav, Falgi tee, Suurtüki tänav, Laboratooriumi tänav, Tolli tänav, Pikk tänav Tolli tänavast Rannamäe teeni, Rannamäe tee kergliiklusteed kuni Uue tänavani, Uus tänav Väike-Rannaväravast  Aia tänavani, Olevimägi tänav Aia tänavast Pikk tänavani, Pikk tänav Olevimäe tänavast - Pühavaimu tänavani, Pühavaimu tänav, Vene tänav Pühavaimu tänavast Vana Turuni, Vana turg, Kuninga tänav ja Harju tänav kella 21.30-st kuni kella 23.00-ni;

1.2 4. augustil 2018:

1.2.1 Kalaranna tänav Oda tänavast kuni Tööstuse tänavani kella 7.15-st kuni kella 9.30-ni;

1.2.2 Tööstuse tänav kesklinnast väljuval suunal Kalaranna tänavast Paljassaare teeni kella 7.15-st kuni kella 9.30-ni ja kella 11.00-st kella 17.30-ni;

1.2.3 Kopli tänav Sitsi tänavast Pelguranna tänavani kella 7.15-st kuni kella 9.30-ni ja kella 11.00-st kella 17.30-ni;

1.2.4 Pelguranna tänav kella 7.15-st kuni kella 9.30-ni ja kella 10.45-st kella 17.30-ni;

1.2.5 Lahepea tänav 7.15-st kuni kella 9.30-ni ja kella 10.45-st kella 17.30-ni;

1.2.6 Paldiski maantee kesklinnast väljuv suund Lahepea tänavast Ehitajate teeni 7.15-st kuni kella 9.30-ni ja kella 10.45-st kella 17.30-ni;

1.2.7 Paldiski maantee Ehitajate teelt Õismäe teeni kella 7.15-st kuni kella 9.30-ni ja kella 10.30-st kella 17.30-ni;

1.2.8 Kalaranna tänav Tööstuse tänavast Kalasadama tänavani kella 11.00-st kella 17.30-ni ja jalakäijatele kella 11.00-st kella 24.00-ni;

1.2.9 Põhja puiestee Kalasadama tänavast Suur-Rannavärava tänavani ja Suur-Rannavärava tänav Põhja puiesteest Rannamäe teeni, kella 11.00-st kella 24.00-ni;

1.2.10 Rannamäe tee Suur-Rannavärava tänavast Mere puiesteeni, Mere puiestee Rannamäe teelt Viru väljakuni, Viru väljaku Pärnu maanteele suunduv sõidusuund, Pärnu maantee Viru väljakust Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak, Kaarli puiestee Vabaduse väljakult Toompea tänavani,  kella 11.00-st kella 17.30-ni;

1.2.11 Toompea tänav Kaarli puiesteest Falgi teeni, Falgi tee, Toompuiestee linnast väljuv suund ja kõnnitee Falgi teelt Šnelli pargi kergliiklusteedeni, Šnelli pargi ja Tornide väljaku kergliiklusteed, Rannamäe tee Suurtüki tänavast Suur-Rannavärava tänavani, Suur-Rannavärava tänav Põhja puiesteelt Rannamäe teeni, Põhja puiestee Kalasadama tänavast Põhja puiestee - Suur-Rannavärava ristmikuni, Kalasadama tänav ja Kalaranna tänava kergliiklusteed kella 11.00-st kuni kella 24.00-ni;

1.3 5. augustil 2018 Kalaranna tänav Kalasadama tänavast kuni Tööstuse tänavani, Tööstuse tänav Kalaranna tänavast kuni Kopli tänavani, Erika tänav, Ristiku tänav Kopli tänavast kuni Kolde puiesteeni, Maisi tänav Sõle tänavast kuni Ristiku tänavani, Kopli tänav Tööstuse tänavast kuni Kaluri tänavani ja Pelguranna tänav  kella 08.45-st kuni kella 12.00-ni.

2. Muuta Põhja puiestee 4. augustil 2018 Soo tänava ja Kotzebue tänava vahelise lõigul ühistranspordi liiklemiseks (autobussiliin nr 3) kahesuunaliseks.

3. Keelata parkimine Pelguranna tänaval alates 3. augustil 2018 kella 17.00-st kuni 4. augustil 2018 kella 18.00-ni.

4. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

4.1  4. augustil 2018 ühistranspordi tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni:

4.1.1 suunata liinide nr 1 ja 3 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes ajutise lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suuna Tõnismägi trollipeatuses;

4.1.2 suunata liinide nr 21, 21B, 41 ja 41B autobussid Balti jaama suunal ümbersõidule Kaarli puiestee, Toompea tänav ja Kaarli puiestee, tehes ajutise peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suuna Tõnismägi trollipeatuses;

4.1.3 suunata liinide nr 21 ja 21B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuistee ja Endla tänav, tehes peatuse Toompuiesteel A. Adamsoni peatuses;

4.1.4 suunata liinide nr 41 ja 41B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Rannamäe tee, Toompuistee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee;

4.1.5 liinide nr 5, 18, 36, 40, 73 autobussidel ja liinide nr 3 ja 4 trammidel mitte peatuda Pärnu maanteel linnast väljuval suunal paiknevates Viru ja Vabaduse väljak peatustes, tehes autobussiliinidel Vabaduse väljak peatuse Pärnu maanteel paiknevas trammiliinide nr 3 j4 Vabaduse väljak peatuses;

4.1.6 liinide nr 16, 17, 17A, 23 autobussidel mitte peatuda Vabaduse väljakul linnast väljuval suunal paiknevas Vabaduse väljak peatuses, tehes Vabaduse väljak peatuse Estonia puiesteel enne Pärnu maanteed paiknevas Vabaduse väljak peatuses;

4.1.7 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele trolliliinidele nr 1, 3 ja autobussiliinidele 21, 21B, 41, 41B vabad sõidugraafikud.

4.2 4. augustil 2018 ühistranspordi tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni ja 5. augustil 2018 kella 09.00-st kuni 12.00-ni:

4.2.1 suunata liini nr 3 autobussid Veerenni suunal ümbersõidule Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Kaarli puiestee, Vabaduse väljak, Estonia puiestee, Teatri väljak;

4.2.2 suunata liini nr 73 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule Põhja puiestee, Kultuurikatla esine teelõik, Kursi tänav, Kalasadama tänav ja Kalaranna tänav, tehes linnast väljuval suunal ajutise Linnahall peatuse Kultuurikatla esisel teellõigul peale Põhja puiestee ristmikku ja kesklinna suunal peatuse Põhja puiesteel Linnahalli peatuses;

4.2.3 kehtestada ümbersõitudele suunatavatele autobussiliinidele ja trammiliinidel nr 1 ja 2 vabad sõidugraafikud;

4.3 4. augustil 2018 ühistranspordi tööpäeva algusest kuni kella 17.30-ni ja 5. augustil 2018 kella 09.00-st kuni 12.00-ni:

4.3.1 suunata liini nr 40 autobussid ümbersõidule Randla tänav, Puhangu tänav, tehes ajutise peatuse Puhangu tänaval peale Randla tänava ristmikku;

4.3.2 lühendada autobussiliini nr 72 marsruuti Sõle tänava - Kopli tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse kesklinna suunal paiknevas Maleva peatuses;

4.3.3 kehtestada ümbersõidule suunatavale autobussiliinile nr 72 vaba sõidugraafik.

5. Osaühingul MRP Linna Liinid:

5.1 4. augustil 2018 ühistranspordi tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni liinide nr 20 ja 20A autobussidel mitte peatuda Pärnu maanteel linnast väljuval suunal paiknevates Viru ja Vabaduse väljak peatustes, tehes Vabaduse väljak peatuse Pärnu maanteel paiknevas trammiliinide nr 3 ja 4 Vabaduse väljak peatuses;

5.2  4. augustil 2018 ühistranspordi tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni ja 5. augustil 2018 kella 09.00-st kuni 12.00-ni kehtestada autobussiliinile nr 59 vaba sõidugraafik.

6. Vabastada MTÜ Sportlik Eesti (registrikood 80392994) käesoleva korralduse punktis 1 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu ning käesoleva korralduse punktis 4 ja 5 nimetatud ühistranspordi ümberkorraldamisega seonduvate kulude tasumisest.

7. MTÜ-l Sportlik Eesti tagada:

7.1 suletava ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

7.2 ärajäävatesse ühistranspordi peatustesse vastava info paigutamine;

7.3 liikluse reguleerijate instrueerimine enne ürituse algust;

7.4 üritusese ajal osalejate ja teiste liiklejate ohutus;

7.5 elanike ja asutuste juurdepääs liikluseks suletud piirkonda;

7.6 linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

8. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks MTÜ-le Sportlik Eesti, Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsile ja Osaühingule MRP Linna Liinid ning avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes