Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liikluskorraldus Vabaduse väljakul ja Kaarli puiesteel 22. septembril 2018 toimuva Eesti tervisemessi "Liikuma!" ajal
Tallinna Linnavalitsus 27.06.2018 korraldus number 1048
Redaktsiooni kehtivus:27.06.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. juuni

2018 nr

1048-k

Liikluskorraldus Vabaduse väljakul ja Kaarli puiesteel 22. septembril 2018 toimuva Eesti tervisemessi „Liikuma!“ ajal

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 alusel ning tulenevalt Euroopa mobiilsusnädala raames läbiviidava autovaba päeva traditsioonist, millega Tallinna linn on ühinenud ja  arvestades asjaoluga, et nimetatud üritus on linnaelu aspektist oluline

1. Sulgeda Eesti tervisemessi „Liikuma!“ raames 22. septembril 2018 kella 06.00-st kella 19.00-ni mootorsõidukite liikluseks Vabaduse väljak ja Kaarli puiestee Vabaduse väljaku ja Toompea tänava ristmiku vahelisel alal.

2. Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsil:

2.1 suunata 22. septembril 2018. a kella 06.00-st kuni 19.00-ni:

2.1.1 liinide nr 1 ja 3 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes ajutise lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunal paiknevas Tõnismägi trollipeatuses;

2.1.2 liinide nr 16, 17, 17A, 23, 24, 24A ja 42 autobussid mõlemal suunal ümbersõidule Endla tänav, Suur-Ameerika tänav, Pärnu maantee ja Estonia puiestee, tehes täiendavad peatused kesklinna suunal Endla tänaval enne Suur-Ameerika tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Pärnu maanteel mõlemal suunal paiknevates Kosmos ning Estonia puiesteel mõlemal suunal paiknevates Vabaduse väljak peatustes;

2.1.3 liini nr 40 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal Paldiski maantee, Toompuiestee, Rannamäe tee, Suur-Rannavärav, Ahtri tänav, Hobujaama tänav ning linnast väljuval suunal Hobujaama tänav, A. Laikmaa tänav, Autobussiterminal, Narva maantee, Mere puiestee, Põhja puiestee, Suurtüki tänav, Rannamäe tee, Toompuiestee, Tehnika tänav ja Paldiski maantee, tehes täiendavad peatused kesklinnast väljuval suunal Mere puiesteel paiknevas Mere puiestee peatuses ja mõlemal suunal paiknevates Balti jaam peatustes ning lõpp-peatuse Hobujaama tänaval autobusside seisuplatsi sissesõidu teel;

2.1.4 liinide nr 21, 21B, 41 ja 41B autobussid Balti jaama suunal ümbersõidule Kaarli puiestee, Toompea tänav ja Kaarli puiestee, tehes ajutise peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunal paiknevas Tõnismägi trollipeatuses;

2.1.5 liinide nr 21 ja 21B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Pärnu maantee, Suur-Ameerika tänav ja Endla tänav, tehes täiendavad peatused Pärnu maanteel paiknevates Vabaduse väljak ja Kosmos peatustes;

2.1.6 suunata liinide nr 41 ja 41B autobussid Kakumäe suunal ümbersõidule Narva maantee, Pärnu maantee, Tõnismägi tänav, Toompea tänav, Kaarli puiestee ja Toompuiestee, tehes täiendava peatuse Pärnu maanteel paiknevas Vabaduse väljak peatuses;

3. Tallinna Transpordiametil:

3.1 tagada korralduse punktis 1 nimetatud ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

3.2 teavitada Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi korralduse punktis 2 nimetatud trolli- ja autobusside ümbersõidust, samuti Mittetulundusühingut Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja Estonian Lines OÜ-d;

3.3 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid ja teavitada linnaelanikke õigeaegselt liikluskorralduse muudatustest.

4. Tallinna Keskkonnaametil tasuda korralduse punktis 3.1 nimetatud liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja eemaldamise eest.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär