Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ja Helsingi linna koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale
Tallinna Linnavalitsus 28.05.2018 korraldus number 780
Redaktsiooni kehtivus:28.05.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

28. mai

2018 nr

780-k

Tallinna linna ja Helsingi linna koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi heakskiitmine ja volituste andmine Taavi Aasale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 13 lg 1 ja § 50 lg 1 p 2 ning Tallinna põhimääruse § 79 lg-te 1 ja 2 alusel

1. Kiita heaks Helsingi linnaga koostöö kohta sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandum (lisa).

2. Volitada linnapea Taavi Aasa Tallinna nimel alla kirjutama punktis 1 nimetatud memorandumile.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna finantsteenistusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa