Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Laiendatud otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid, kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid õigusakte välja arvatud üksnes teisi akte muutvaid ja kehtetuks tunnistavaid õigusaktid. Otsingu vormil toodud kriteeriumite abil on võimalik otsingu tingimusi kitsendada või laiendada (kaasata tulemustesse ka ainult muutvad aktid).
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Laiendatud otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Shiftworks OÜ-le "Tallinn Music Week peatänav 05.-08.04.2018" korraldamiseks Viru väljakul avaliku ürituse loa väljastamine, tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 04.04.2018 korraldus number 516
Redaktsiooni kehtivus:04.04.2018 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. aprill

2018 nr

516-k

Shiftworks OÜ-le „Tallinn Music Week peatänav 05.-08.04.2018“ korraldamiseks Viru väljakul avaliku ürituse loa väljastamine, tänava ajutise sulgemise loa andmine ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

Liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord§ 6 lg 2, Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 "Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine" § 1 ja Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 31 „Teede ja tänavate sulgemise maks“ § 5 lg 1 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 3 lg 1 p 2 alusel ning tulenevalt Shiftworks OÜ 4. aprilli 2018 avaliku ürituse loa taotlusest ATT - 1/91, 26. märtsi 2018 teede ja tänavate sulgemise taotlusest ning 2. aprilli 2018 teede ja tänavate sulgemise maksu vabastamise taotlusest

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Shiftworks OÜ-le (registrikood 10844006) „Tallinn Music Week peatänav 05.-08.04.2018“ (edaspidi üritus) korraldamiseks Viru väljakul 5. kuni 8. aprillini 2018.

2. Lubada Shiftworks OÜ-l ürituse ajal Viru väljakule installatsioonide paigaldamiseks ja nende eemaldamiseks sulgeda Viru väljaku sõidutee osa 5. aprillil 2018 kella 00.00-st kuni kella 06.00-ni ja 9. aprillil 2018 kella 00.00-st kuni kella 06.00-ni.

3. Lubada Shiftworks OÜ-l ürituse raames kontserdi korraldamiseks sulgeda Viru väljaku sõidutee osa 7. aprillil 2018 kella 16.30-st kuni kella 20.30-ni.

4. Vabastada Shiftworks OÜ ürituse raames Viru väljakule installatsioonide paigaldamise, nende eemaldamise ja kontserdi korraldamise ajal korralduse punktis 1 ja 2 nimetatud tänava sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksu tasumisest.

5. Shiftworks OÜ-l tagada:

5.1 ala tähistamine liiklusmärkide ja liikluskorraldusvahenditega vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;

5.2 linnaelanike õigeaegne teavitamine liikluskorralduse muudatustest.

6. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks Shiftworks OÜ-le.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär